VSY
Sijaintisi: Etusivu > Kehittäminen > JULKAISUT > Raportit ja selvitykset

Raportit ja selvityksetSelvitys vapaan sivistystyön digitalisaatiosta

Jari Sarja
VST 2017

Raportissa tarkastellaan vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen digitalisaation tilaa ja kehittämistarpeita. Selvitystyö keskittyy siihen, miten vapaan sivistystyön digitaalisuus näkyy varsinaisen opetustapahtuman ulkopuolella.

Selvitystyö toteutettiin tarkastelemalla vapaan sivistystyön toimijoiden ja oppilaitosten verkkosivuja asiakasnäkökulmasta. Tarkastelussa arvioitiin pääasiassa verkkosivujen saavutettavuutta eli responsiivisuutta sekä koulutusten löytämistä ja niihin ilmoittautumista. Lisäksi oppilaitosten digitalisaation tilaa ja kehittämistarpeita kartoitettiin oppilaitosten rehtoreille lähetetyn sähköisen kyselylomakkeen avulla.

Raportti PDF

 

kpl


Vapaan sivistystyön oppilaitosfuusiot

Aaro Harju & Leena Saloheimo

VST 2016

Vapaan sivistystyön oppilaitosrakenne on muuttunut vuosikymmenien
kuluessa. Eniten on tapahtunut kansalais- ja työväenopistojen yhdistymisiä. Viime vuosina on menty myös oppilaitosmuotorajojen
yli, kun eri oppilaitokset ovat yhdistyneet vapaan sivistystyön kentällä tai ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tämä kartoitus paneutuu oppilaitosfuusioihin vapaassa sivistystyössä viime vuosikymmeninä ja vuosina.

Raportin julkaisemiseen on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta.

Raportti PDF

 

kpl


Vapaan sivistystyön opintosetelikurssien hyödyt ja vaikutukset

SELVITYS vapaan sivistystyön opintosetelikurssien hyödyistä ja vaikutuksista

Jenni Pätäri
VST 2015

Haastatteluihin perustuva tutkimus vaikutuksista ja hyödyistä, joita opiskelijat ovat kokeneet osallistuttuaan vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksella järjestettyyn koulutukseen.

Raportin julkaisemiseen on käytetty Kordelinin säätiön apurahaa.

Raportti PDF

 

kpl


Vapaan sivistystyön palvelurakenne

Oppilaitosten koulutustarjonta.

Leena Saloheimo
VST 2015

Selvitysraporttiin on koottu tietoja vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämän koulutuksen osallistuja- ja opetustuntimääristä vuosilta 2011 ja 2012. Raportti kattaa vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen lisäksi ammattikoulutuksen, yleisivistävän koulutuksen, avoimen korkeakoulu-opetuksen, taiteen perusopetuksen sekä maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen ja opintosetelikoulutuksen.

Raportti PDFSivistyshyöty ja sosiaalinen pääoma vapaassa sivistystyössä


Sivistyshyöty ja sosiaalinen pääoma vapaassa sivistystyössä-tutkimusraportti paneutuu vapaalta sivistystyöltä vaadittuun hyödyn ja toiminnan mittaamisen problematiikkaan.

Jyrki Jokinen on toimittanut Esa Poikelan ja Juha Sihvosen kanssa kirjoittamansa teoksen, joka on syntynyt Kordelinin säätiön tukemassa hankkeessa. Raportin kirjoittajat esittävät tutkimuksen lopussa, miten vapaata sivistystyötä voitaisiin arvioida uudella tavalla.SIVISTYSHjasopo2012.pdf (pdf, 787 KB)Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset


Vapaan sivistystyön opintojen merkitys ja vaikutukset aikuisten elämässä. Tekijöinä Jyri Manninen ja Saara Luukannel.

Tutkimuksessa arvioitiin vapaan sivistystyön piiriin kuuluvien opintojen vaikutuksia aikuisopiskelijoiden näkökulmasta. VSY 2008

 

Raportti_Vaikutukset.pdf (pdf, 844 KB)

 

kpl


Framtidens kompetenser


Pohjoismaisen aikuisten oppimisen verkoston (NVL) tulevaisuuden osaamisen aivoriihi, "tänketank", on julkaissut raportin Framtidens kompetenser.

Raportissa hahmotellaan tulevaisuuskuvia niiden kehityssuuntien perusteella, joiden uskotaan vaikuttavan pohjoismaisiin yhteiskuntiin seuraavan 5-10 vuoden aikana. NVL 2007

Suomenkielinen tiivistelmä:

 

kpl


Tunnusta ja tunnista opittu!

Vapaan sivistystyön opitun tunnustaminen formaaleissa oppilaitoksissa. Jukka Määtän selvitys muodoista, käytänteistä, yhteistyösuhteista ja ongelmista. VSY 2003.

Jukka_Maatta.pdf (pdf, 406 KB)

 

kpl


Kansalaisten vaikuttaminen ja kansalaisjärjestöt sekä vapaa sivistystyö

Muistiossa tarkastellaan vapaan sivistystyön ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa kansanvaltaisuuden vahvistumiseen kolmella kansalaistoiminnan kentällä. VSY 2001.

kansa.PDF (PDF, 237 KB)

 

kpl
Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO