VSY
Sijaintisi: Etusivu > Kehittäminen > JULKAISUT > Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnitteluTaiteesta käsin

Käsityön taiteen perusopetus aikuisille
Malli visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisista opinnoista

Opetussuunnitelmamalli noudattaa opetushallituksen valtakunnallisia visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän käsityön opetussuunnitelman perusteita. Se on siten käyttökelpoinen omaan lakiinsa perustuvan taiteen perusopetuksen toteutusta oppilaitoksissa suunniteltaessa, mutta myös yleisemmin vapaan sivistystyön käsityöopetuksen kehittämisessä, koska se antaa järjestelmällisiä välineitä paitsi opetuksen suunnitteluun myös opitun tunnistamiseen ja arviointiin.

Kehittäjäryhmä koostuu aikuisten käsityöopetuksen uranuurtajista, joiden pitkäjänteisen työn tulos on merkittävä lisäaineisto aikuisten käsityöopetuksen suunnittelun ja toteutuksen avuksi.

Opetussuunnitelmamallin suunnittelun lähtökohtina ovat olleet aikuinen vaihtuvissa elämäntilanteissaan sekä opitun tunnustaminen eri oppilaitoksissa ja työelämässä. Julkaisussa mm. kuvataan aikuisten käsityötaiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintomoduulit tavoite-, sisältö- ja arviointikriteereineen, annetaan käytännön ohjeita opetuksen järjestämiseen ja kuvataan erilaisia toteutustapoja. Julkaisuun sisältyy Sirkus Kimallus -DVD.

VSY 2006

 

kpl


Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista

Toimii pohjana kansalaisopintokokonaisuuden suunnittelulle ja toteutuksille oppilaitoksille. Sen avulla pureudutaan aktiivisen kansalaisuuden maailmaan. VSOP 2003

Kansalaisopintosuositus (pdf, 119 KB)

 

kpl


Active Citizenship Studies

Recommendation for a Curriculum Plan. VSOP 2005

 

kpl


Rekommendation för Medborgarstudier inom det fria bildningsarbetet

VSOP 2003

 

kpl


Suositus tietoyhteiskuntavalmiudet -opintokokonaisuudesta

Opintokokonaisuus avaa uudenlaisen, laajan näkökulman tietoteknisten valmiuksien opettamiselle. Opintokokonaisuuden viisi toisiaan täydentävää moduulia voidaan toteuttaa kokonaisuutena tai toisistaan erillisinä opintoina. VSOP 2003.

 

kpl


Rekommendation för studiehelheten fördigheter för informationssamhället

VSOP 2003.

 

kpl
Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO