VSY

VST 28.6.2005

Lausunto hallituksen esitykseen Eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta


Kuulemistilaisuus 20.6.2005 Opetusministeriössä

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY) tukee jäsenjärjestöjensä Kansalais- ja työväenopistojen liiton, Suomen kansanopistoyhdistyksen sekä opintokeskusten antamia suullisia ja kirjallisia lausuntoja, jotka koskevat vapaan sivistystyön lakiin ehdotettuja muutoksia.

Rahoitusjärjestelmän uudistusta valmisteltaessa on virkamiestyöryhmä tarkastellut tärkeitä ongelmakohtia ja suorittanut lukuisia taustalaskelmia muutoksien vaikutuksista. Ehdotettujen muutoksien vaikutuksia tarkasteltaessa on kuitenkin jätetty suoritteiden jakautuminen oppilaitoksille eri työmuotojen osalta riittämättömälle huomiolle. Tähän tulee kiinnittää huomiota siirtymäkauden järjestelyissä.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY) pitää tärkeänä, että nettouttamisen periaate otetaan käyttöön kustannusneutraalisti. Oppilaitoksille tulee antaa riittävästi aikaa valmistautua uuden periaatteen käyttöönoton aiheuttamiin rahoitusmuutoksiin.

VSY esittää, että nettouttamisen periaate astuisi voimaan vasta vuoden 2008 alusta.

Rahoitusmuutoksen yhteydessä tulee ottaa huomioon, että Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän ehdottamat suuntaviivaopintojen järjestäminen ja koulutuspalvelujen kohdentaminen aliedustetuille väestöryhmille edellyttävät lisäresursseja vapaan sivistystyön oppilaitoksille.

Helsinki 28.6.2005

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO