VSY

VST 15.8.2017

Lausunto vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen järjestämis- ja rahoitusmallia valmistelleen työryhmän muistiosta

Vapaa Sivistystyö ry pitää esitettyä maahanmuuttajien kotoutumis-koulutuksen uutta järjestämis- ja rahoitusmallia erittäin kannatet-tavana. Hallituksen tavoitteena on ollut nopeuttaa maahan-muuttajien koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Esitys vastaa tähän hallituksen tavoitteeseen.

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018. Ministeriö aikoo hyödyntää vapaan sivistystyön osaamista tämän koulutuksen järjestämisessä uuden mallin avulla. Vapaa Sivistystyö ry pitää tätä olemassa olevan osaamisen järkevänä hyödyntämisenä. Vapaan sivistystyön oppi-laitoksilla on halua, valmiutta ja mahdollisuuksia järjestää kyseistä koulutusta.

Keskeisenä sisältönä uudessa mallissa on luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen/ruotsin kielen opetus. Vapaa Sivistystyö ry haluaa korostaa, että tärkeää on sisällyttää mallin mukaiseen koulutukseen myös muuta maahanmuuttajien kotoutumista edistävää koulutusta, mm. oppimaan oppimisen valmiudet sekä kotoutumista tukeva kulttuurikoulutus.

Vapaa Sivistystyö ry pitää erityisen hyvänä sitä, että uusi malli tunnistaa joustavien, toiminnallisten ja/tai osa-aikaisten opintojen tarpeen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Vain näin kaikki koulutusta tarvitsevat saadaan koulutuksen piiriin, mm. kotona lapsia hoitavat maahanmuuttajavanhemmat.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat keskeisiä maahanmuuttaja-koulutuksen ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen järjestäjiä. Ongelmana on ollut koulutuksen omarahoitusosuuden kattaminen. Esitetty uudistus poistaa tämän ongelman, koska rahoitusjärjestelmään luodaan mahdollisuus rahoittaa kotoutumisen edistämiseen tarkoitettu, kotoutumissuunnitelman mukainen koulutus 100 prosentin valtion-osuudella. Vapaa Sivistystyö ry pitää tätä erittäin tärkeänä asiana.

Vapaa Sivistystyö ry toivoo, että uudistus saatetaan lainsäädännöllisesti valmiiksi mitä pikimmin, jotta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta voidaan vahvistaa ja nopeuttaa hallituksen toivomalla tavalla ja ottaa uusi malli käyttöön vuonna 2018.

Helsingissä 14. päivänä elokuuta 2017

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus

psta Aaro Harju, puheenjohtaja


Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO