VSY

VST 12.5.2017

Asiantuntijalausunto Eduskunnan Sivistysvaliokunnalle

Asia: VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021

Valtioneuvoston selonteossa kiinnitetään hyvin huomiota opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kohdalla maahanmuuttajien henkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseen. Vapaa Sivistystyö ry esittää, että tämä kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: Maahanmuuttajien henkistä hyvinvointia. toimintakykyä, yhteisöllisyyttä ja kotouttamista tuetaan myös kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön ja vapaan sivistystyön keinoin. Uudistetaan laki vapaasta sivistystyöstä siltä osin, että maahanmuuttajien kotoutumis-suunnitelmaan sisällytetyistä vapaan sivistystyön koulutuksista ei peritä kurssimaksua ja että valtionosuus on edellä mainituista koulutuksista 100 prosenttia.

Valtioneuvoston selonteossa korostetaan korkeakouluopetuksen kehittämistä ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamista. Vapaa Sivistystyö esittää, että tämä kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: Korkeakouluopetuksen kehittämisen, digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamisen ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamisen toimenpiteisiin varataan v. 2018 yhteensä 45,7 milj. euroa. Hyödynnetään kesäyliopistoja ympärivuotisen opiskelun toteuttamisessa.

Valtioneuvosto kiinnittää oikealla tavalla huomiota nuorten työpaja-toiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämiseen. Vapaa Sivistystyö esittää ko. kohtaan seuraavaa lisäystä: Työpajatoiminnan opinnollistaminen tehdään yhteistyössä alan koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa.

Vapaa Sivistystyö ry toteaa tyytyväisenä, että valtioneuvosto esittää uusia toimenpiteitä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä maahanmuuttajien kouluttamiseen ja kotoutumiseen.

Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 2017

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus
psta

Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO