VSY

VST 21.3.2017

Valtion vuoden 2018 talousarvion valmistelu

Valtionosuuksien ja valtionavustusten leikkausten aika ohi vapaassa sivistystyössä

Vapaan sivistystyön oppilaitosten valtionosuuksia ja valtionavustuksia on leikattu etupainotteisesti vuodesta 2011 lähtien. Lisäksi kunnat ovat vähentäneet tukeaan kansalaisopistoille ja kesäyliopistoille. Koulutuksen samanaikainen suuri kysyntä edellyttäisi päinvastoin valtion ja kuntien taloudellisen tuen kasvattamista.

Vapaa Sivistystyö ry pitää välttämättömänä, että vuoden 2018 valtion talousarviossa ei voi enää leikata vapaan sivistystyön oppilaitosten valtionosuuksia ja valtionavustuksia.

Jatkuvat leikkaukset vaarantavat koulutuksellisen tasa-arvon sekä koulutuksen alueellisen kattavuuden, koska koulutusmaksuja on jouduttu viime vuosina koko ajan korottamaan ja koulutustarjontaa supistamaan erityisesti haja-asutusalueilla valtion- ja kuntatuen supistumisten vuoksi. Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla pitää olla jatkossakin edellytykset tarjota kohtuuhintaisia koulutuspalveluja kaikille suomalaisille. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa koulutuksen hinta-laatu-suhde on poikkeuksellisen hyvä, kun valtiontuki tälle vuodelle on yhteensä 146 miljoonaa euroa ja opiskelijoita oppilaitoksissa on yhteensä noin miljoona.

Vapaan sivistystyön järjestöjen valtionavustukset

Vapaan sivistystyön valtakunnalliset järjestöt saavat valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriön kautta (vapaan sivistystyön keskusjärjestöt 499.000 euroa ja opintokeskusta ylläpitävät sivistysjärjestöt 1.117.000 euroa vuonna 2017). Avustus ei ole kehittynyt lainkaan menneinä vuosina ja on viime vuosina laskenut. Avustuksen avulla järjestöt palvelevat yli 300 vapaan sivistystyön oppilaitosta, pitävät yllä tietoisuutta ja tunnettuutta vapaasta sivistystyöstä sekä toimivat yhdessä vapaan sivistystyön kehittämiseksi. Avustukset ovat nykyisellään niin pienet, että niitä ei ole varaa leikata enää lainkaan.

Vapaa Sivistystyö ry pitää tärkeänä, että vapaan sivistystyön järjestöjen valtionavustukset pidetään vähintään nykyisellä tasolla valtion vuoden 2018 talousarviossa.

Maahanmuuttajien koulutus ja siihen liittyvä vapaan sivistystyön lain muutos ja lisärahoitus

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskelee suuri määrä vieraskielisiä opiskelijoita maahanmuuttajille tarkoitetuissa ryhmissä ja kaikille avoimissa ryhmissä. Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä oli vuonna 2014 noin 35 000. Koulutusta annettiin noin 124 000 opetustuntia. Tunneista 44 prosenttia oli kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2012) mukaisia ja 22 prosenttia osittain sen mukaisia.

Vapaan sivistystyön koulutuksessa valtionrahoitus kattaa 57 tai 65 prosenttia koulutuksen järjestämisestä aiheutuvista keskimääräisistä kustannuksista. Loput katetaan opiskelijamaksuilla, opintoseteliavustuksilla tai ylläpitäjien muulla rahoituksella. Avustukset eivät kuitenkaan riitä kaikille sitä tarvitseville eivätkä kata omarahoitusosuuksia.

Siksi opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä esitti toimenpidesuosituksissaan 15.2.2017, että "kotoutumissuunnitelmaan sisällytetyistä vapaan sivistystyön koulutuksista ei peritä kurssimaksua vuodesta 2018 lähtien. Valtionosuus edellä mainituista koulutuksista on 100 %. Edellyttää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muuttamista."

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää välittömästi valmistelun vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi edellä mainituilta osin ja varaa tarvittavan lisärahoituksen valtion vuoden 2018 talousarvioon.

Helsingissä 16. maaliskuuta 2017

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus psta

Aaro Harju puheenjohtaja

Jakelu:

opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO