VSY

VST 12.9.2016

Lausunto lakiesityksestä tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Ehdotuksessa esitetään säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Viitekehyksessä jaoteltaisiin Suomen kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat oppimiskokonaisuudet niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle.

Vapaa Sivistystyö ry pitää lausunnolla olevaa lakiesitystä hyvänä. Viitekehys tuo suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaisten tutkintojen ja muun osaamisen näkyvämmäksi ja mahdollistaa koulutus- ja tutkintojärjestelmän kokonaisvaltaisen vertailun. Tasoluokituksessa sovellettu eurooppalainen tutkintojen viitekehys EQF tuo vertailtavuutta ja yhdenmukaisuutta viitekehykseen. Laki helpottaa koulutusjärjestelmässä liikkumista määrittelemällä tutkintojen väliset suhteet. Opetushallitus sopii Suomen kansalliseksi koordinaatiopisteeksi.

Lakiehdotuksen perusteluissa todetaan, että koulutuksen järjestäjien hallinnollisen työn määrä ei lisäänny lain vuoksi merkittävästi. Todistukseen tulee vain lisätä mainita suoritetun tutkinnon tai muiden osaamiskokonaisuuksien EQF-tasosta.

Vapaa Sivistystyö ry pitää tätä hyvänä asiana, koska koulutuksen järjestäjiä ei tule rasittaa turhalla hallintotyöllä, joka syö voimavaroja tärkeimmältä, eli opetukselta.

Esityksen liitteenä on kuvaus vaativuustasoista kahdeksalla tasolla.

Vapaa Sivistystyö ry:n mielestä kahdeksan tason vaativuuskirjaukset ovat perusteltavissa olevia ja selkeitä.

Helsingissä 15.8. 2016

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus
psta

Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO