VSY

VST 12.9.2016

Esitys valtion vuoden 2017 talousarvioon

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Valtiovarainministeriön esitys ensi vuoden valtion talousarvioksi on vapaa sivistystyön osalta todella kestämätön. Vapaan sivistystyön rahoitusta esitetään leikattavaksi 13 098 000 euroa eli 8,3 prosenttia. Leikkauksesta merkittävin osa on edellisen hallituksen päättämä rakennepoliittinen säästö, joka on 8 500 000 euroa eli 5,4 prosenttia. Toinen merkittävä syy on kustannustason tarkistus, jonka vaikutus on 1 088 000 euroa eli 0,7 prosenttia.

Uutena lisäsäästönä on kilpailukykysopimuksesta aiheutuva 3 477 000 euron leikkaus eli 2,2 prosenttia. Tätä leikkausta ei voi ymmärtää millään tavalla mm. seuraavista syistä:

A. Vapaan sivistystyön 313 oppilaitoksesta noin puolet on yksityisiä oppilaitoksia. Ne eivät ole täten julkisia toimijoita. Tätä voi pitää kilpailukykysopimuksen hengen vastaisena, koska sopimuksen tarkoitus on lisätä organisaatioiden kilpailukykyä, mutta vapaan sivistystyön oppilaitosten osalta tätä ei tapahdu, koska saavutettava etu otetaan pois lisäsäästöllä.

B. Hallitus päätti aiemmin tänä vuonna, että koulutukseen ei kohdisteta enää lisäleikkauksia. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä on selkeä ja merkittävä lisäleikkaus vapaalle sivistystyölle.

C. Rakennepoliittisen uudistamisen yhteydessä mm. ammatillisen koulutuksen säästöt peruttiin, koska uudistus jäi toteutumatta. Vapaan sivistystyön osalta ne kuitenkin tehtiin. Vuonna 2015 leikattiin 10 miljoonaa euroa ja jo vuonna 2012 11,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2011 lähtien leikkaukset ovat olleet 18 prosenttia. Vapaa sivistystyö on näin osallistunut jo rakennepoliittisiin säästötalkoisiin, varsinkin, kun ensi vuonna tällä perusteella leikataan valtiontuesta edelleen 8,5 miljoonaa euroa. Vapaan sivistystyön valtionosuusprosentti on vain 57.

Vapaa Sivistystyö ry vaatii, että kilpailukykysopimuksesta aiheutuva 3 477 000 euron lisäleikkaus perutaan valtion talousarvioesityksestä (29.10.) vuodelle 2017.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksessa esitetään poistettavaksi kohta 30 Aikuiskoulutus. Vapaan sivistystyön määrärahat ovat kohdassa 29.10 Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että kohdan 29.10. otsikko tulisi muuttaa muotoon Yleissivistävä koulutus, varhaiskasvatus ja vapaa sivistystyö. Perusteluna on se, että yleissivistävä koulutus mielletään formaalissa koulutuksessa annetuksi opetukseksi. Miljoonan opiskelijan vapaa sivistystyö jää tässä budjettikirjaesityksessä pimentoon.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja liikunnan koulutuskeskukset.

Helsingissä 16. päivänä elokuuta 2016

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus
psta

Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO