VSY

VST 21.4.2016

Esitys valtion vuoden 2016 lisätalousarvioon

1.3.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esitys valtion vuoden 2016 lisätalousarvioon

Maahanmuuttajia opiskelee runsaasti vapaan sivistystyön oppilaitoksissa: kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, kesäyliopistoissa, opintokeskuksissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa. Oppilaitokset järjestävät opetussuunnitelman perusteiden pohjalta maahanmuuttajille tarkoitettua kotoutumiskoulutusta, työvoimapoliittista ja ammatillista koulutusta, yleissivistävää koulutusta sekä yleistä vapaan sivistystyön koulutusta, johon maahanmuuttajat osallistuvat yhdessä kantasuomalaisten kanssa.

Maahanmuuttajaopiskelijoiden kokonaismäärä vapaana sivistystyön oppilaitoksissa oli vuonna 2014 noin 57 000 opiskelijaa. Heistä vapaana sivistystyönä järjestettyyn maahanmuuttajakoulutukseen osallistui noin 30 000 opiskelijaa, yleiseen vapaan sivistystyön koulutukseen noin 22 000 opiskelijaa sekä työvoimapoliittiseen, ammatilliseen ja yleissivistävään koulutukseen noin 5 000 opiskelijaa.

Kotoutumissuunnitelmaan sisältyviä maahanmuuttajien vapaan sivistystyön oppilaitosten omaehtoisia opintoja suorittaa lähes 4 000 henkilöä, joka on osa yllämainituista noin 30 000 opiskelijasta. Erityisesti tämän koulutuksen rahoitus on tällä hetkellä ongelmallinen, koska maahanmuuttajaopiskelijat eivät pysty maksamaan valtionosuuden ulkopuolelle jää osuutta opintojen kustannuksista. Tähän tarkoitukseen käytetään nyt mm. opintoseteliavustuksia. Opintoseteliavustukset ovat kuitenkin harkinnanvaraisia valtionavustuksia, ja seteleillä on tarkoitus tukea myös työttömien, oppimisvaikeuksista kärsivien ja senioreiden opiskelua vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama rakenne- ja rahoitustyöryhmä kiinnitti asiaan huomiota loppuraportissaan vuonna 2014. Työryhmä esitti opiskelijoiden maksuosuuden kattamista valtionosuudella. Kyse on noin 5 miljoonan euron summasta vuositasolla.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että maahanmuuttajien vapaan sivistystyön oppilaitosten omaehtoiseen kotoutumiskoulutukseen osoitetaan erikseen 5 miljoonan euron rahoitus valtion vuoden 2016 lisätalousarviossa. Valtiontuella katetaan niiden kustannusten osuus, joka muussa vapaan sivistystyön koulutuksessa katetaan opiskelijamaksuilla ja muulla ylläpitäjän rahoituksella. Lisämääräraha osoitetaan momentille 30.30.

Helsingissä 1. päivänä maaliskuuta 2016

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus
psta

Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO