VSY

VST 24.9.2015

Kirjelmä ministeriölle pohjoismaiseen yhteistyöhön tarkoitetusta avustuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeri

Pohjoismaiset matka-apurahat

Vapaa Sivistystyö ry:n kautta on myönnetty vuosittain matka-apurahoja Pohjoismaihin suuntautuneille opinnollisille matkoille määrärahasta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdistykselle avustuksena myöntänyt. Ministeriöstä saadun ilmoituksen mukaan määrärahaa ko. tarkoitukseen ei ole enää myönnettävissä.

Vapaan sivistystyön lukuisat toimijat ovat voineet matka-apurahan turvin osallistua seminaareihin, tehdä tutustumiskäyntejä sekä luoda verkostoja muiden Pohjoismaiden vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. Ministeriön kulloinkin myöntämästä avustuksesta on matka-apurahan saanut 40-50 henkilöä. Apuraha on ollut useimmissa tapauksissa ratkaiseva matkan toteutumiselle, koska vapaan sivistystyön oppilaitoksilla tai järjestöillä ei ole varoja tähän tarkoitukseen.

Matka-apurahojen jakamisen loppuminen vähentää dramaattisesti yhteydenpitoa pohjoismaisten vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. Liittojen johtohenkilöillä on mahdollisuus tavata pohjoismaisia kollegoita jatkossakin, mutta kentän edustajien tapaamiset pääosin loppuvat, mikä on suuri vahinko vapaan sivistystyön kehittämisen kannalta. Jokainen, jolla on ollut mahdollisuus osallistua pohjoismaiseen tapaamiseen, on tullut aina intoa piukassa takaisin omaan työyhteisöönsä ja rikastuttanut asenteellaan ja tiedoillaan vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa.

Vapaa sivistystyö on pohjoismainen innovaatio ja menestystarina. Tätä kokonaisuutta olisi viisasta vaalia ja säilyttää kontaktit myös Suomesta muiden Pohjoismaiden kollegoihin.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö tekee kaikkensa, jotta matka-apurahojen myöntämistä voidaan jatkaa tulevina vuosina.

Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2015

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus
psta

Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO