VSY

VST 17.9.2015

Lausunto rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (OKM/60/010/2015)

Vapaa Sivistystyö ry toteaa, että vapaan sivistystyön valtionosuuksien ja valtionavustusten supistukset vuodesta 2011 lähtien ovat olleet tuntuvia. Indeksisidonnaisuuden säilyttäminen jatkossa on välttämätöntä oppilaitosten pitkäjänteiselle toiminnalle, jotta kustannuskehitykseen voidaan vastata supistamatta koulutustarjontaa, jolle on laajaa kysyntää koko maan alueella.

Vapaa Sivistystyö ry toteaa lisäksi, että arvio taloudellisista vaikutuksista on esitetty arviona yhden vuoden osalta, vaikka vuotta 2016 vastaavat säästötoimet on tarkoitettu toimeenpantavaksi vuosina 2016-2019. Säästöjen kumuloituminen on omiaan vaikeuttamaan vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien toimintaa pitkällä tähtäimellä.

Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 2015

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus
psta

Aaro Harju
puheenjohtaja
Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO