VSY

VST 12.2.2015

Lausunto luonnoksesta asetukseksi vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

OKM/6/010/2015

Asetusesitys koskee ennen muuta kansanopistoissa ja liikunnan koulutuksissa annettavan koulutuksen tarkempaa säätelyä. Esitykset perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman rakenne- ja rahoitusryhmän työhön ja työryhmän tekemiin esityksiin. Vapaa Sivistystyö ry kannattaa asetusesityksen hyväksymistä esitetyssä muodossa.

Esityksen keskeisenä sisältönä on yhtenä opiskelujaksona järjestettävän koulutuksen vähimmäispituuden lyhentäminen ja suoritteiden laskemistavan muutos kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa sekä yksikköhinnan korottaminen erityisin perustein kansanopistoissa. Esitykset selkeyttävät opetuksen järjestämistä ja suoritteiden laskemista kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa.

Kansalaisopistojen liitto KoL ry on jättänyt kansanopistojen yhtenäistä opintojaksoa koskien työryhmän loppumuistioon täydentävän lausuman. Suomen Kesäyliopistot ry esittää omassa lausunnossa huolensa samasta asiasta.

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2015

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus

psta
Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO