VSY

VST 5.12.2014

Lausunto avoimen yliopisto-opetuksen enimmäismaksuja koskevasta muutoksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asia: Avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävää enimmäismaksua koskeva valtioneuvoston asetuksen muutos
OKM /75/010/2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut esityksen valtioneuvoston asetuksesta koskien yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista. Asetusmuutos koskee avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävää enimmäismaksua.

Valtioneuvoston asetuksen 2§:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävän maksun enimmäismäärä olisi 15 euroa aiemman 10 euron sijasta. Jatkossa yliopisto voisi periä opiskelijalta avoimista yliopisto-opinnoista enintään viisitoista euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden. Vastaava muutos tehtäisiin valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista.

Ministeriö perustelee esitystä sillä, että voimassa olevaa maksua ei ole korotettu sen säätämisen jälkeen. Opintojen järjestämisen kustannukset vaihtelevat alakohtaisesti ja riippuvat muun muassa opetusryhmien koosta ja opetustuntien määrästä. Nykyisen enimmäismaksun ei ole katsottu mahdollistavan riittävän laajan ja monipuolisen opetustarjonnan järjestämistä kysyntää vastaavasti. Tarkoituksena on vahvistaa taloudellisia edellytyksiä avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseen.

Vapaa Sivistystyö ry toteaa, että vapaan sivistystyön oppilaitosten valtionosuuksia ja valtionavustuksia on leikattu 2010-luvulla ja leikataan lisää ensi vuonna sekä vuonna 2017. Samalla kunnat supistavat tukeaan oppilaitoksille. Kaikki maksujen korotukset tässä ajassa ovat vahingollisia opetuksen laajalle järjestämiselle.

Maksuasetus antaa periaatteessa yliopistoille mahdollisuuden olla perimättä kokonaan opintomaksuja yhteistyöoppilaitoksilta tai periä niiltä pienemmän maksun kuin avointen yliopistojen opiskelijoilta. Tämä toteutuu käytännössä kuitenkin vain harvoin.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset hakevat yliopistoilta itse opintokokonaisuudet, järjestävät koulutuksen, opiskelijahallinnon sekä opintoneuvonnan ja -ohjauksen ja markkinoivat koulutuksen. Oppilaitokset vastaavat kaikista järjestämiskustannuksista eikä yliopistoille koidu toiminnasta kustannuksia.

Korkea opintomaksutaso tulisi nostamaan yhteistyöoppilaitosten perimiä kokonaismaksuja (ml. yliopistoille tuloutettavat palvelumaksut) merkittävästi avoimessa yliopisto-opetuksessa. Oppilaitosten omilta opiskelijoiltaan perimät kurssihinnat olisivat suhteessa jopa kaksi kertaa suuremmat kuin yliopistojen vastaavat maksut samasta opetuksesta. Avoimen yliopisto-opetuksen kysyntä kanavoituisi enemmän avoimiin yliopistoihin ja vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämän koulutuksen määrä vähenisi. Korkeat opintomaksut vaarantaisivat avoimen yliopisto-opetuksen tasa-arvoa tuottavan järjestelmän erityisesti niillä alueilla, joilla yliopistot eivät toimi. Ongelma olisi sama myös ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävässä avoimen ammattikorkeakouluopetuksen yhteistyössä.

Yhteistyön lisäämiseksi ammattikorkeakoulujen kanssa yhdistys esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että se laatisi pikaisesti ohjeistusta ja toimintamalleja kestävän yhteistyön perustaksi ammattikorkeakoulujen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten välille.

Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 2014

Vapaa Sivistystyö ry
Hallitus
psta

Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO