VSY

VST 29.10.2014

Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (OKM/53/010/2014)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitus ehdottaa muutettavaksi ja selkeytettäväksi eräitä vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämistä, yksikköhintoja ja valtionosuutta koskevia säännöksiä. Esitys sisältää luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta.

Esitys on kokonaisuudessaan perusteltu. Lakiluonnos selkeyttää eräiltä osin vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmää, joka on tervetullut uudistus. Oppilaitosten työ vähenee, ja säädökset antavat selkeät linjat työn tekemiselle. Tämä auttaa tekemään entistä laadukkaampaa ja vaikuttavampaa koulutus- ja opetustyötä.

Esitys on valmisteltu hyvässä yhteistyössä vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. Vapaa Sivistystyö ry antaa tälle valmistelutavalle ja yhteistyölle suuren arvon.

Yhdistys korostaa vapaan sivistystyön merkittävää roolia aikuiskoulutuksen kentässä ja haluaa kiinnittää huomiota vapaan sivistystyön ja toisen asteen koulutuksen uudistusten kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja uudistusten samatahtiseen etenemiseen, koska molemmilla uudistuksilla on vaikutusta vapaan sivistystyön oppilaitoskenttään.

 

Helsingissä 21. päivänä lokakuuta 2014

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus

psta
Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO