VSY

VST 5.6.2014

Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä

OKM/27/010/2014


Esitysluonnoksen mukaan oppivelvollisuusikää nostetaan 17 vuoteen. Tavoitteena on varmistaa jokaiselle nuorelle opiskelupaikka toisen asteen tai siihen valmistavassa koulutuksessa perusasteen päättymisen jälkeen.

Vapaa Sivistystyö ry pitää tärkeänä, että jos uudistus toteutetaan, vapaan sivistystyön oppilaitokset otetaan mukaan oppivelvollisuuden pidennyksen käytännön toteuttamiseen.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista peruskouluopetusta annetaan 18 kansanopistossa, peruskoulun ns. kymppiluokkaa 17 kansanopistossa, lukiokoulutusta kuudessa kansanopistossa sekä toisen asteen ammatillista koulutusta 26 kansanopistossa ja 13 liikunnan koulutuskeskuksessa ja ammatillista lisäkoulutusta kolmessa opintokeskuksessa, kahdessa liikunnan koulutuskeskuksessa, kolmessa kesäyliopistossa ja 36 kansanopistossa.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on erittäin vahva ja pitkäaikainen osaaminen ja kokemus nuorten kouluttamisesta. Tämä kokemus, oppilaitosten koulutusosaaminen ja olemassa olevat tilat kannattaa ottaa käyttöön, jos oppivelvollisuuden pidennys toteutetaan. Hyvä ja kannatettava periaate on, että hyödynnetään olemassa olevaa ennen kuin rakennetaan uusia järjestelmiä.

Kansanopistojen ja liikunnan koulutuskeskusten sisäoppilaitosmuoto antaa koulutukselle ja kasvatukselle sellaiset pedagogiset puitteet, joita muut koulutusmuodot eivät pysty tarjoamaan. Tällainen pedagoginen ympäristö on erityisen tärkeä nuorille, joilla on ongelmia opiskelumotivaation, oppimisen tai elämänhallinnan kanssa.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat pedagogisia opinahjoja. Jos oppivelvollisuutta pidennetään, se pitää Vapaa Sivistystyö ry:n mielestä toteuttaa oppilaitoksissa, joissa opetuksesta vastaavat koulutetut pedagogit. Myös hallitusryhmät ovat edellyttäneet "kansanopistojen laajan tarjonnan täysimääräistä hyödyntämistä" oppivelvollisuuden pidentämisen toteuttamisessa.

Oppivelvollisuus edellyttää maksutonta opiskelua opiskelijalle. Tämä on järjestettävissä vapaan sivistystyön oppilaitosten osalta, kun siihen etsitään yhdessä ratkaisu oppilaitosmuotoliittojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken.

Helsingissä 5. päivänä kesäkuuta 2014

Vapaa Sivistystyö ry
Hallitus
psta
Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO