VSY

VST 1.10.2013

Kirje sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia on Suomessa 314 eri puolilla maata. Kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa, opintokeskuksissa ja sivistysliitoissa, kesäyliopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa opiskelee vuosittain noin miljoona nuorta ja aikuista. Opetus koostuu yleissivistävistä opinnoista sekä ammatillisesta, ammattisivistävästä ja avoimen korkeakoulun koulutuksesta.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että

1. Vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksen turvaaminen on keskeistä oppilaitosten menestykselliselle työlle. Vapaan sivistystyön oppilaitosten koulutustarjonnalle on kysyntää. Oppilaitokset tuottavat edullisesti koulutus- ja sivistyspalveluja eri puolilla Suomea. Suurin ongelma on valtionosuusrahoituksen niukkuus. Eräissä oppilaitosryhmissä rahoitus on vain noin 60 prosenttia koulutustarjonnasta. Valtionosuuden leikkaukset sekä valtionosuusindeksin jäädytys nakertavat perusrahoitusta, jonka turvaaminen on kaikkein keskeisintä oppilaitosten pitkäjänteiselle työlle.

2. Vapaan sivistystyön valtionosuusjärjestelmä kaipaa eräiltä osin uudistamista. Uudistustyön tarkoituksena tulee olla rahoituksen pitkäjänteisyyden varmistaminen ja rahoitusjärjestelmän ongelmien korjaaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhdessä vapaan sivistystyön oppilaitosmuotoliittojen kanssa rahoitusperusteiden muutostyön, jonka on tarkoitus tuottaa selvitykset ja ehdotukset rahoitusperusteiden muutostarpeista ja niiden vaikutuksista vapaan sivistystyön lainsäädäntöön vuonna 2014.

3. Oppivelvollisuutta pidennetään yhdellä vuodella. Tämä tulee toteuttaa joustavin opintopoluin niin, että ne nuoret, jotka eivät ole suoraan peruskoulun jälkeen ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa, löytävät itselleen mielekkään koulutusväylän. Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on vahva osaaminen ja halu osallistua tähän opinnolliseen tehtävään.

4. Aikuiskoulutuksen rooli työurien pitenemisessä ja työssä jaksamisessa korostuu. Ennakkotietojen mukaan suomalainen aikuiskoulutus ei ole eurooppalaisessa tarkastelussa niin hyvässä tilanteessa kuin olemme olettaneet. Vapaa sivistystyö laajimpana aikuiskoulutuksen muotoja haluaa olla vahvasti mukana suomalaisen aikuiskoulutuksen kehittämisessä.

5. Vapaa sivistystyö on valmis tarttumaan hallitusohjelmassa mainittuun tehtävään, jonka mukaan vapaa sivistystyö vastaa koulutustarjonnan ulkopuolelle jäävien ryhmien sivistyksellisiin tarpeisiin. Näin vastataan nuorisotakuun haasteisiin ja toteutetaan hallituksen strategiaa koulutuksellisen tasa-arvon edistämisestä nuorten ja aikuisten osalta. Tehtävän laadukas toteuttaminen edellyttää toisen asteen opintotuen epäkohtien korjaamista ja riittävää opintosetelirahoitusta.

6. Suomi panostaa koulutusvientiin. Vapaa sivistystyö olisi ainutlaatuinen vientituote. Jos Suomi joutuu kilpailemaan korkea-asteen koulutusviennissä lukuisten maailman maiden kanssa, vapaassa sivistystyössä kilpailijoina voivat olla vain muut Pohjoismaat. Monissa kehittyvissä maissa vapaa sivistystyö olisi erinomainen väline kansansivistyksen tason nostamisessa ja demokratiakasvatuksessa.

Helsingissä 27.9.2013

Vapaa Sivistystyö ry

Aaro Harju, puheenjohtaja
Tapio Kujala, varapuheenjohtaja
Aki Ojakangas, varapuheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO