VSY

VST 11.9.2013

Kirje valtiosihteeri Pilvi Torstille

Valtiosihteeri Pilvi Torsti

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia on Suomessa yli 300 eri puolilla maata. Kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa, opintokeskuksissa ja sivistysliitoissa, kesäyliopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa opiskelee vuosittain noin miljoona nuorta ja aikuista. Opetus koostuu yleissivistävistä opinnoista sekä ammatillisesta, ammattisivistävästä ja avoimen korkeakoulun koulutuksesta.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että

1. Vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksen turvaaminen on keskeistä oppilaitosten menestykselliselle työlle. Vapaan sivistystyönoppilaitosten koulutusta rjonnalle on kysyntää. Oppilaitokset tuottavat edullisesti koulutus- ja sivistyspalveluja eri puolilla Suomea. Suurin ongelma on valtionosuusrahoituksen niukkuus. Eräissä oppilaitosryhmissä rahoitus on vain noin 60 prosenttia koulutustarjonnasta. Lisäksi valtionosuusindeksin jäädytys nakertaa perusrahoitusta, jonka turvaaminen on kaikkein keskeisintä oppilaitosten pitkäjänteiselle työlle.

2. Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat ottaa nykyistä enemmän vastuuta nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisesta. Oppilaitoksilla on osaamista ja valmiit tilat eri puolilla Suomea. Tämä resurssi kannattaisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin.Vapaan sivistystyön oppilaitoksista kansanopistot ja kansalaisopistot toteuttavat tällä hetkellä nuorisotakuuseen liittyvää nuorten koulutustakuuta. OKM tukee koulutusta 2 miljoonan euron erillismäärärahalla. Koulutus on rajattu koskemaan vain maahanmuuttajanuoria. Lisäksi mm. kansanopistot ovat käyttäneet opintosetelirahoitusta jatkokoulutuspaikkaa vaille jääneiden nuorten koulutuksessa.

3. Nuorisotakuun rahoitus tulee vakiinnuttaa vapaan sivistystyön valtionosuusjärjestelmän kautta uudistamalla lakia vapaasta sivistystyöstä. Välittömänä toimenpiteenä hyödynnetään koulutustakuun rahoitukseen osoitettuja määrärahoja esimerkiksi opintosetelirahoituksena. Lisäksi parannetaan opiskelijoiden opintososiaalisia tukia, koska toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret eivät ole tällä hetkellä tasa-arvoisessa asemassa.

4. Vapaan sivistystyön valmentava ja valmistava opetus tulee saada maksuttomaksi opiskelijalle muun saman yhteishaun piirissä olevan koulutuksen tapaan.

5. Suomi panostaa koulutusvientiin. Vapaa sivistystyö olisi ainutlaatuinen vientituote. Jos Suomi joutuu kilpailemaan korkea-asteen koulutusviennissä lukuisten maailman maiden kanssa, vapaassa sivistystyössä kilpailijoina voivat olla vain muut Pohjoismaat. Monissa kehittyvissä maissa vapaa sivistystyö olisi erinomainen väline kansansivistyksen tason nostamisessa ja demokratiakasvatuksessa.

6. Opetushallinnon viranhaltijat esittelevät useissa yhteyksissä suomalaista koulutusjärjestelmää. Esitetyistä kalvoista näyttää puuttuvan kokonaan miljoonan opiskelijan vapaa sivistystyö. Vapaan sivistystyön arvo ja merkitys osana suomalaista oppimisjärjestelmää tulisi tunnistaa kaikissa tilanteissa.

Helsingissä 2.9.2013

 

Vapaa Sivistystyö ry

 

Aaro Harju, puheenjohtaja

Tapio Kujala, varapuheenjohtaja

Aki Ojakangas, varapuheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO