VSY

VST 26.8.2013

Kirje ministeri Paula Risikolle nuorisotakuun toteuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia on Suomessa yli 300 eri puolilla maata. Kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa, opintokeskuksissa ja sivistysliitoissa, kesäyliopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa opiskelee vuosittain noin miljoona nuorta ja aikuista. Opetus koostuu yleissivistävistä opinnoista sekä ammatillisesta ja ammattisivistävästä koulutuksesta. Ammatillisia linjoja ovat mm. nuoriso-, vapaa-ajan ja liikunnanohjaus, kulttuurityö sekä lapsi- ja perhetyö.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista kansanopistot ja kansalaisopistot toteuttavat tällä hetkellä nuorisotakuuseen liittyvää nuorten koulutustakuuta. OKM tukee koulutusta 2 miljoonan euron erillismäärärahalla. Koulutus on rajattu koskemaan vain maahanmuuttajanuoria. Lisäksi mm. kansanopistot ovat käyttäneet opintosetelirahoitusta jatkokoulutuspaikkaa vaille jääneiden nuorten koulutuksessa. Hyvä esimerkki vapaan sivistystyön kyvystä pureutua yhteiskunnallisiin ongelmiin on myös opinnollinen kuntoutus, jonka avulla voidaan luoda tasavertainen opiskelumahdollisuus niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on valmius ottaa nykyistä suurempi vastuu nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun käytännön toteuttamisesta ja vakiinnuttamisesta. Oppilaitoksissa ovat valmiina opetusresurssit sekä opetus- ja majoitustilat. Tämä resurssi kannattaisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin vaikean yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemisessa.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että

  1. Ministeriöt hyödyntävät nykyistä enemmän vapaan sivistystyön oppilaitosten osaamista ja tiloja nuorten yhteiskuntatakuun toimenpiteiden toteuttamisessa sekä aikuisten työssä jaksamisessa. Näin pidennetään työuria työuran alku- ja loppupäästä.

  2. Vapaan sivistystyön oppilaitosten valmentavaa ja ohjaavaa koulutusosaamista hyödynnetään nykyistä enemmän, jotta nuorisotakuun piirissä olevilla nuorilla (mm. työttömät nuoret työnhakijat, maahanmuuttajanuoret ja nuoret, jotka eivät ole missään koulutuksessa) ovat valmiudet siirtyä ammatilliseen koulutukseen (mm. elämänhallinta ja oppimisvalmiudet). Samalla vähennetään ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiä.

  3. Nuorisotakuun rahoitus vakiinnutetaan vapaan sivistystyön valtionosuusjärjestelmän kautta uudistamalla lakia vapaasta sivistystyöstä. Välittömänä toimenpiteenä hyödynnetään koulutustakuun rahoitukseen osoitettuja määrärahoja esimerkiksi opintosetelirahoituksena. Lisäksi parannetaan opiskelijoiden opintososiaalisia tukia.

  4. Vapaan sivistystyön valmentava ja valmistava opetus tulee saada maksuttomaksi opiskelijalle muun saman yhteishaun piirissä olevan koulutuksen tapaan.

Helsingissä 23. päivänä elokuuta 2013

Vapaa Sivistystyö ry

Aaro Harju Tapio Kujala Aki Ojakangas

puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO