VSY

VST 9.8.2013

Kirje työministeri Ihalaiselle nuorisotakuun toteuttamisesta

Työministeri Lauri Ihalainen

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia on Suomessa yli 300 eri puolilla maata. Kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa, opintokeskuksissa ja sivistysliitoissa, kesäyliopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa opiskelee vuosittain noin miljoona nuorta ja aikuista. Opetus koostuu yleissivistävistä opinnoista sekä ammatillisesta ja ammattisivistävästä koulutuksesta. Ammatillisia linjoja ovat mm. nuoriso-, vapaa-ajan ja liikunnanohjaus, kulttuurityö sekä lapsi- ja perhetyö.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista kansanopistot ja kansalaisopistot toteuttavat tällä hetkellä nuorisotakuuseen liittyvää nuorten koulutustakuuta. OKM tukee koulutusta 2 miljoonan euron erillismäärärahalla. Koulutus on rajattu koskemaan vain maahanmuuttajanuoria. Lisäksi mm. kansanopistot ovat käyttäneet opintosetelirahoitusta jatkokoulutuspaikkaa vaille jääneiden nuorten koulutuksessa.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on valmius ottaa suurempi vastuu nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun käytännön toteuttamisesta ja vakiinnuttamisesta. Oppilaitoksissa ovat valmiina opetusresurssit sekä opetus- ja majoitustilat. Tämä resurssi kannattaisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin vaikean yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemisessa.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että

  1. TEM ja OKM hyödyntävät nykyistä enemmän vapaan sivistystyön oppilaitosten osaamista ja tiloja nuorten yhteiskuntatakuun toimenpiteiden toteuttamisessa.

  2. TEM suosittaa alueellisille ELY-keskuksille, että työ- ja elinkeinoministeriön raportissa 15.3.2012 esitettyjen koulutusten hankintatoiminnassa otetaan huomioon vapaan sivistystyön oppilaitosten valmentava ja ohjaava koulutusosaaminen (mm. työttömät nuoret työnhakijat, maahanmuuttajanuoret ja nuoret, jotka eivät ole missään koulutuksessa).

  3. Nuorisotakuun rahoitus vakiinnutetaan vapaan sivistystyön valtionosuusjärjestelmän kautta uudistamalla lakia vapaasta sivistystyöstä. Välittömänä toimenpiteenä hyödynnetään koulutustakuun rahoitukseen osoitettuja määrärahoja esimerkiksi opintosetelirahoituksena. Lisäksi parannetaan opiskelijoiden opintososiaalisia tukia.

  4. Vapaan sivistystyön valmentava ja valmistava opetus tulee saada maksuttomaksi opiskelijalle muun saman yhteishaun piirissä olevan koulutuksen tapaan.

Helsingissä 9. päivänä elokuuta 2013

Vapaa Sivistystyö ry

Aaro Harju, puheenjohtaja
Tapio Kujala varapuheenjohtaja
Aki Ojakangas, varapuheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO