VSY

VST 20.6.2013

Kirje opetusministeri Kiurulle koulutusviennin toimenpideohjelmasta

Opetusministeri Krista Kiuru

Otitte 13.6. kantaa siihen, että suomalaista koulutusvientiä pitää tehostaa. Kannanottonne liittyi siihen, että koulutusvienti ei ole toteutunut odotusten mukaisesti, minkä vuoksi ministeriössä valmistellaan koulutusviennin toimenpideohjelma ensi syksynä. Ohjelma kytketään Valtioneuvoston 13.6. hyväksymään Team Finland -strategiaan, jossa määritellään ensimmäistä kertaa alan toiminnalle yhteiset, vuosittain päivitettävät painopisteet. Vientiponnisteluja on tarkoitus tehostaa yhteistyötä lisäämällä, mikä on kannatettava ajatus.

Suomi on korkean koulutusosaamisen maa, ja koulutuksesta on mahdollisuus tehdä todellinen vientituote. Viittasitte kannanotossanne osaamispotentiaaliin korkeakouluissa ja ammattiopistoissa.

Vapaa Sivistystyö ry haluaa kiinnittää huomiotanne siihen, että koulutusviennin toimenpideohjelmaan pitää ottaa mukaan myös suomalainen vapaan sivistystyön koulutusosaaminen.

Vapaa sivistystyö on pohjoismainen erityisyys. Sillä on todettu olevan tutkimustenkin (esim. Manninen & Luukannel 2008) mukaan kiistattomia positiivisia vaikutuksia ihmisten elämään sekä yhteisöjen ja koko yhteiskunnan toimintaan. Vapaan sivistystyön elämänlaajuisen oppimisen kautta ihmisten tietotaito lisääntyy, ammatillinen osaaminen karttuu, oppimisvalmiudet paranevat, aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus vahvistuvat, vuorovaikutustaidot paranevat, osallisuus lujittuu ja sosiaalinen pääoma karttuu. Vapaan sivistystyön opinnot ja toiminnot lisäävät ihmisten kokonaisvaltaista hyvää elämää ja yhteisöjen ja yhteiskunnan toimivuutta ja sisäistä koheesiota. Ei ole sattumaa, että esimerkiksi kaikissa luottamusta mittaavissa tutkimuksissa Pohjoismaat ovat aina ykkösinä. Luottamuksella on taas vahva kytkös yhteiskuntien toimivuuteen, demokraattisuuteen, oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen ja taloudelliseen menestykseen.

Suomen kannattaa olla viemässä maailmalla tätä hyvää konseptia, jota on rakennettu ja hiottu yli 100 vuoden ajan. Vapaa sivistystyö tavoittaa tänä päivänä noin miljoona suomalaista vuosittain opintojen ja toiminnan pariin. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joita ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja liikunnan koulutuskeskukset, on yli 300.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että liitto ja sen oppilaitosmuotojäsenliitot otetaan mukaan koulutusviennin toimenpideohjelman valmisteluun.

Palaamme täsmällisemmin asiaan syksyn alussa.

 

Helsingissä 17.6.2013

Aaro Harju

puheenjohtaja
Vapaa Sivistystyö ry

 

Tiedoksi

valtiosihteeri Pilvi Torsti
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO