VSY

VST 20.6.2013

Lausunto lukiolain ja opetus- ja ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallitus esittää muutettavaksi lukiolakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia siten, että niihin lisättäisiin säännökset maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta.

Vapaa Sivistystyö ry (17.5.2013 asti Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ry) pitää esitystä tarpeellisena ja perusteltuna. Maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten lukiokoulutusta on tarpeen edistää valmistavan koulutuksen avulla samalla tavalla kuin nyt tapahtuu ammatillisen koulutuksen osalta. Maahanmuuttajat saavat lukioon valmentavan koulutuksen avulla yhdenvertaisemmat valmiudet toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Valmentavassa koulutuksessa on tarpeen huomioida sekä nuoret että aikuiset.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista kuusi kansanopistoa antaa lukiokoulutusta. Oppilaitoksilla on halua ja valmiutta järjestää myös valmentavaa koulutusta. Vastaava intressi on myös muilla kansanopistoilla ja vapaan sivistystyön oppilaitoksilla. Hallituksen esityksessä valmistavan koulutuksen järjestämislupa on sidottu lukiokoulutuksen järjestämis­lupaan.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että järjestämisluvan voi saada myös sellainen oppilaitos joka ei nykyisin järjestä lukiokoulutusta. Olennaista on oppilaitoksen osaaminen ja kokemus maahanmuuttajakoulutuksen järjestämisestä. Lisäksi liitto esittää, että järjestämismahdollisuus otetaan huomioon myös vapaan sivistystyön lainsäädännön uudistuksen yhteydessä.

Helsingissä 14.6.2013

Aaro Harju

puheenjohtaja
Vapaa Sivistystyö ry

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO