VSY

VST 15.2.2013

Kannanotto vapaasta sivistystyöstä sivistyspoliittiselle ministerityöryhmälle

Arvoisat valtioneuvoston sivistyspoliittisen ministerityöryhmän jäsenet

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskelee vuosittain noin miljoona suomalaista. Oppilaitokset ovat keskeisiä yleissivistävän nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tarjoajia sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjiä mm. nuoriso-, kulttuuri- ja kansalaistoiminnassa.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten monipuolisella koulutuksella
lisätään nuorten ja aikuisten tietotaitoa erilaisilla elämänalueilla
vahvistetaan aktiivista ja demokraattista kansalaisuutta
lisätään yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja sosiaalista pääomaa.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset hoitavat yhteiskunnallisesti tärkeitä koulutustehtäviä. Näitä ovat mm. perusopetuksen lisäopetus, ammatillinen lisäkoulutus sekä nuorten koulutustakuukoulutus maahanmuuttajanuorille. Oppilaitoksilla on valmius tarttua muihinkin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin koulutustehtäviin, joilla esimerkiksi estetään nuorten syrjäytymistä, vahvistetaan maahanmuuttajien kotoutumista, paikataan aikuisten tieto- ja taitovajeita sekä edistetään ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Nuorten koulutustakuun vakiinnuttaminen sopii hyvin vapaan sivistystyön oppilaitosten pitkän aikavälin suunnitelmiin. Avoin korkeakouluopetus ja sitä tukevat tiedotus- ja opintoneuvontapalvelut ylläpitävät ja kehittävät alueellista, sosiaalista ja koulutuksellista tasa-arvoa paikkakunnilla, joissa yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla ei ole omia toimipaikkoja.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset sijaitsevat maan kaikissa osissa. Näin oppilaitokset voivat olla tehokkaasti mukana mm. alueellisten neuvontapalveluiden toteuttamisessa yhdessä muiden oppilaitosten ja eri viranomaisten kanssa. Kattavan verkoston avulla on mahdollisuus tavoittaa koulutusta tarvitsevat nuoret ja aikuiset maan kaikista osista ja tuottaa räätälöityjä koulutuspalveluja erityisryhmille.

Valtion säästötalkoissa vapaan sivistystyön resursseja on leikattu, mikä on vaikeuttanut yhteiskunnallisesti tärkeän koulutustehtävän hoitamista ja estänyt vastaamasta siihen kysyntään, jota oppilaitosten koulutusta kohtaan on olemassa. Valtionosuusindeksin jäädytys vaarantaa oppilaitosten talouspohjan pitkällä aikavälillä. Siksi valtiontalouden säästöjä ei voi kohdentaa enää vapaan sivistystyön oppilaitoksiin ja niiden tarjoamaan koulutukseen.

Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2013
Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ry.
Hallitus
psta
AARO HARJU
Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO