VSY

VST 29.2.2012

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurulle
Liikenne- ja viestintäministeriölle

Asia: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä (LVM017:00/2012)

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ry (VSY) pitää tärkeänä, että lakiehdotuksessa Yleisradion rahoitus ratkaistaan ja julkisen palvelun tehtävässä mainitaan edelleen Ylen sivistystehtävä, mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Olemme huolissamme siitä, että julkisuudessa olevat tiedot esimerkiksi opetusohjelmien vähentämisestä eivät osoita lain toteutumista. Siksi pidämme tärkeänä, että yhtiön tehtäviin kirjoitetaan selkeästi sivistystehtävä: oppimisen ja itsensä kehittämisen tukeminen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen.

Edellä mainitusta syystä VSY pitää johdonmukaisena, että Yleisradion valvontavastuussa korostuvat hallintoneuvoston ja viestintäviraston rooli. Tästä roolista käsin voidaan arvioida julkisen palvelun tehtävän toteutumista esimerkiksi uusien opetusohjelmatuntien määränä lapsille, nuorille ja aikuisille.

Hallitusohjelman tavoitteissa Suomi halutaan nostaa osaamisen yhteiskunnaksi 2020. Tähän tarvitaan Yleisradion tukea ja panostusta yhdessä sivistysjärjestöjen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa.
Sivistys- ja kansanvalistusjärjestöjen rooli Yleisradion perustamissa on ollut merkittävä ja olivathan järjestöt ensimmäisiä osakkeenomistajia. Pidämme Yleisradiota merkittävänä sivistystehtävän toteuttajana suomalaisessa yhteiskunnassa. Sivistys kasvaa valistuksesta.


Helsingissä 29.2.2012

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski
puheenjohtaja

Leena Saloheimo
pääsihteeri ma.


TIEDOKSI LÄHETETTY SEURAAVILLE:
Eduskuntaryhmien puheenjohtajat
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja
YLE:n hallintoneuvoston puheenjohtajat
Laura Vilkkonen, Liikenne- ja viestintäministeriö
Elina Normo, Liikenne- ja viestintäministeriö
Jukka Vanhanen, Valtiovarainministeriö

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO