VSY

VST 13.10.2011

Vetoomus vapaan sivistystyön perurahoituksen puolesta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle
Sivistys- ja tiedejaostolle

ASIA: HE 59/2011vp valtion talousarvioksi vuodelle 2012, pääluokka 29.30

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry kiinnittää huomiotanne vapaan sivistystyön perusrahoituksen merkittävään pienenemiseen valtion vuoden 2012 talousarvioesityksessä. Rahoituksen pieneneminen johtaisi tuntuviin leikkauksiin oppilaitosten valtionosuuksia oikeuttaviin suoritteisiin. Tämä tuo painetta opiskelijamaksujen nostamiseen. Erityisen ongelman leikkausten etupainotteisuus tuo niille opistoille, jotka toimivat syksyllä alkavan lukuvuosiperiaatteen mukaisesti, koska opiskelijarekrytoinnit on jo tehty.

Oppilaitosten harkinnanvaraisten valtionavustusten pudottaminen vuoden 2011 tasosta, 8.1 miljoonasta 6.5 miljoonaan euroon heikentää vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009-2012 toimeenpanoa. Vapaan sivistystyön kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta on toivottavaa, että opetus- ja kulttuuriministeriön ja oppilaitosmuotojen yhteisesti valmisteleman kehittämisohjelman toimenpiteet saatetaan loppuun. Painopisteinä ohjelmassa ovat maahanmuuttajien, syrjäytymisvaarassa olevien, opinnollista kuntoutusta tarvitsevien ja ikärakenteen muutoksista aiheutuviin tarpeisiin vastaaminen.

Kehittämisohjelman toimeenpano edellyttää myös vapaan sivistystyön oppilaitoksia ja ylläpitäjiä edustavilta valtakunnallisilta järjestöiltä tuntuvaa panostusta. Kuitenkin vapaan sivistystyön järjestöjen toimintaedellytyksiä aiotaan heikentää vähentämällä järjestöjen valtionavustuksia 16 prosenttia.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskelee yli miljoona aikuista, nuorta ja lasta. Opiskelijamäärien kehitys on osoittanut tarvetta suoritemäärien lisäämiseen kaikissa oppilaitosmuodoissa. Verkostossa on n. 350 oppilaitosta: kansalais- ja työväenopistot (198), kansanopistot (88), kesäyliopistot (20), opintokeskukset (11) ja liikunnan koulutuskeskukset (14). Todettakoon, että vuoden 2012 talousarvioesityksessä veikkausvoittovaroja saavien liikunnan koulutuskeskusten rahoitus on säästynyt leikkauksilta.

Katsomme, että valtionosuuksien ja - avustusten tuntuva väheneminen on ristiriidassa vapaalle sivistystyön lain määrittelemien tehtävien, kehittämisohjelman tavoitteiden ja hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen kanssa.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) hallitus vetoaa valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostoon, että se esittäisi 2 500 000 euroa lisää varoja vuoden 2012 talousarviossa vapaan sivistystyön oppilaitoksille käytettäväksi opintoseteliavustuksiin ja vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009 - 2012 toimeenpanoon.

Helsingissä 13.10.2011

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski
puheenjohtaja

Leena Saloheimo
pääsihteeri, ma

Tiedoksi:
Eduskuntaryhmät
Sivistysvaliokunta


Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO