VSY

VST 3.3.2011

Lausunto järjestöjen taloudellisista toimintaedellytyksistä

Oikeusministeriölle

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö -Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry antaa yllä mainittuun selvitysmiesten esitykseen seuraavan lausunnon:
 
VSY:n hallitus pitää tärkeänä, että selvitysmiesten esitykset kirjataan tarkoituksenmukaisella tavalla hallitusohjelman kansalaisyhteiskuntapolitiikka osioon, mikä takaa poliittisen tuen kansalaisjärjestöille suunnattavan avustusrahoituksen kehitys- ja muutostyöhön.

Selvitys osoittaa nykyisten rahoitusjärjestelmien monimuotoisuuden ja eri hallinnonaloilla käytössä olevien menetelmien kirjavuuden. Hankerahoituksen läpinäkyvyyden, oikeudenmukaisuuden ja avustushakemusten käsittelyn tehostamisen kannalta on välttämätöntä, että avustusprosesseja yksinkertaistetaan, yhdenmukaistetaan ja nopeutetaan. Kuten selvitysmiehet toteavat, järjestelmän tulee oilla perusteiltaan yhdenmukainen kaikissa ministeriöissä, liitoissa ja kunnissa. Siirtyminen sähköiseen asiointiin vahvistaa omalta osaltaan toimintojen tehostamista ja käsittelyn avoimuutta ja luotettavuutta.

VSY tukee selvitysmiesten vaatimusta järjestöjen osallisuuden lisäämisestä ja asiantuntemuksen hyödyntämisestä avustusten myöntämisessä. VSY korostaa, että sivistysjärjestöillä tulee jatkossa olla mahdollisuus antaa lausunto avustusten hakukriteereistä ja avustusten jakoon vaikuttavista painotuksista. Lausunnon pyytäminen järjestöjen muodostamilta tai vastaavilta elimiltä turvaa järjestöllisen asiantuntemuksen päätöksentekoon julkisen taloudellisen tuen jakamisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut vapaan sivistystyön yhteistyöryhmän ministeriön ja keskeisten tahojen säännöllisen yhteydenpidon järjestämiseksi ja se voisi luontevasti käsitellä vapaata sivistystyötä koskevien avustusten hakukriteereitä ja jakoperusteita.

Helsinki 3.3.2011
 
VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA ry

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri
Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO