VSY

VST 19.11.2010

Vapaan sivistystyön asema osana suomalaista koulutusjärjestelmää

Hallitusohjelman valmistelijoille

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry haluaa lausunnollaan kiinnittää hallitusohjelman valmistelijoiden huomiota vapaan sivistystyön tehtäviin tulevana hallituskautena.

Koulutuspolitiikan haasteet liittyvät väestön ikääntymiseen, maahanmuuttajien määrän kasvuun. monikulttuurisen yhteiskunnan vakiintumiseen ja kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääntymiseen. Maahanmuuttajien määrän kasvu ja yhteiskunnan eheyden tukeminen luovat kasvavaa kysyntää vapaan sivistystyön palveluille. Toimialan tehtävänä on tukea kansalaisyhteiskunnan toimivuutta ja rakentaa nykyajan hyvinvointivaltiota. Se vahvistaa kolmannen sektorin toimijoiden osaamista ja valmiuksia ja edistää aktiivista kansalaisuutta koulutuksen keinoin.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskelee noin miljoonaa Suomessa asuvaa aikuista ja nuorta ja oppilaitosverkostossa on n. 350 oppilaitosta: kansalais- ja työväenopistot (206), kansanopistot (88), kesäyliopistot (20), opintokeskukset (11) ja liikunnan koulutuskeskukset (14). Elinikäisen oppimisen tukeminen edellyttää vapaan sivistystyön toimintaedellytysten vahvistamista ja erillisten taloudellisten resurssien kohdentamista maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen.

Vapaan sivistystyön laki uudistettiin vuonna 2009. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus Opetus- ja kulttuuriministeriössä on saatu valmiiksi vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009 -2012. Ohjelma on vasta käynnistynyt ja sen toimeenpano toteutuu alkavalla hallituskaudella.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY) esittää seuraavien tehtävien korostamista hallitusohjelmassa:

  • Vahvistetaan vapaan sivistystyön toimintaedellytyksiä moniarvoisen ja monikulttuurisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaajana
  • vahvistetaan vapaan sivistystyön tehtäviä maahanmuuttajien kotoutumisen edistäjänä
  • varmistetaan vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpano

Helsinki 19.11.2010

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ - SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA ry


Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO