VSY

VST 24.9.2010

Lausunto KEHO-ohjelman toimeenpanon rahoittamisesta

Hallituksen esitys TAE 2011 PL 29

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Opetusministeriö on valmistellut yhdessä vapaan sivistystyön oppilaitoksia edustavien valtakunnallisten järjestöjen kanssa mittavan vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009 - 2012 (OPM työryhmämuistioita 2009:12). Ohjelma sisältää lainsäädäntöä ja rahoitusta koskevia uudistuksia, joiden toimeenpano on lainsäädännön osalta käynnistynyt, mutta rahoituksen osalta vasta alkamassa.

Opetusministeriö esitti omassa talousarvioesityksessään 2011 vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanoon käytettäväksi 1 300 000 euroa, mutta hallituksen esityksessä tätä määrärahaesitystä ei enää ole.

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009 - 2012 toimeenpano ja siinä esitetyt rahoitusuudistukset edellyttävät, että oppilaitoksia tuetaan ja kannustetaan suuntamaan toimintaansa laatutyöhän ja rakentamaan järjestelmiä, joilla koulutuspalvelujen laatua ja tuloksellisuutta voidaan seurata. Taloudellisten kehittämisresurssien puute estää uudistusten toteuttamisen toivotulla tavalla.

Eduskunta on myös edellyttänyt, että selvitetään onko avustuksina myönnettävä rahoitusmalli tarkoituksenmukainen vai tulisiko laatu- ja kehittämisrahoitus siirtää osaksi valtionosuusrahoitusta (sivistysvaliokunta 1.12.2009). Selvitys- ja kehittämistyö vaatii oppilaitoksilta panostusta uusien laskenta- ja seurantamallien kehittämiseen.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) hallitus vetoaa sivistysvaliokuntaan, että se esittäisi 1 300 000 euroa lisää varoja vuoden 2011 talousarviossa vapaan sivistystyön oppilaitoksille käytettäväksi vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009 -2012 toimeenpanoon.


Helsinki 24.9.2010MERK, AARO HARJU
Aaro Harju
Puheenjohtaja


Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO