VSY

VST 24.9.2010

Lausunto luonnoksesta laiksi vapaasta sivistystyöstä ja sen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 128/2010 vp laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Eduskunnan sivistysvaliokuntalle

Vapaan sivistystyö yhteisjärjestö -Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry antaa ym. luonnoksesta seuraavan lausunnon:

Esitetyt muutokset perustuvat vapaan sivistystyön kehittämisohjelman (KEHO) 2009 -2012 esityksiin sekä KEHO-ohjelman ehdotusten pohjalta asetetun vapaan sivistystyön rahoitusryhmän ehdotuksiin. Vapaan sivistystyön valtakunnalliset järjestöt ovat olleet laajasti edustettuina rahoitusryhmässä ja ovat voineet vaikuttaa lakimuutoksen valmisteluun. Tämän johdosta VSY tukee lain muuttamista esitetyllä tavalla.

VSY:n hallitus haluaa korostaa, että tässä luonnoksessa ehdotetut muutokset kattavat vain osan rahoitusta koskevista uudistamistarpeista. Rahoitusta koskeva uudistamistyö on kesken ja sitä on määrätietoisesti jatkettava kehittämisohjelman linjausten mukaisesti.

Luonnokseen on sisällytetty rahoitusta koskevia teknisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vapaan sivistystyön kokonaisrahoitukseen. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tavoitteena oli kuitenkin vahvistaa vapaan sivistystyön toimintaedellytyksiä ja pyrkiä kasvattamaan vapaan sivistystyön oppilaitosten suoritemääriä lähemmäksi todellista toteumaa. Valtion vuoden 2011 talousarviossa ei ole huomioitu niitä kehittämisresurssitarpeita, joita KEHO-ohjelmassa ehdotettu rahoitusuudistus edellyttäisi. Laatu- ja kehittämisrahoituksen käyttöönotto vaarantuu, mikäli kehittämis- ja uudistamistyötä ei tueta taloudellisin kannustein.

Helsinki 24.9.2010


MERK, AARO HARJU
Aaro Harju
Puheenjohtaja


Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO