VSY

VST 19.4.2010

HE 26/2010 vp. lisätalousarvio vuodelle 2010

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry antaa valtion lisätalousarviosta seuraavan lausunnon:

Koska lisätalousarvio laatimisen tavoitteena on kohdentaa uusia taloudellisia voimavaroja ehkäisemään nuorten työttömyyttä, on ymmärrettävää, että koulutuspaikkojen lisäämistä pidetään keskeisenä keinona.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista juuri kansanopistot tarjoavat kouluttautumismahdollisuuksia nuorille aikuisille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja siksi kansanopistoille osoitettava lisämääräraha (900 000 euroa) on hyvin kannatettava. Opintosetelit ovat osoittautuneet tehokkaaksi välineeksi rohkaista ja tukea ns. aliedustettuja väestöryhmiä koulutukseen, joten 300 peruskoulun päättävälle ja vailla koulutuspaikka olevalle nuorelle varattava 450 000 euron lisämääräraha on hyvin tarpeellinen.

Kokonaislisäys 1 350 000 euroa ei kuitenkaan vastaa sitä tarvetta, joka vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on. Kesäyliopistoille, kansalaisopistoille ja opintokeskuksille vuoden 2010 budjetissa asetetut suoritemäärät ovat kaukana todellisesta toteutumasta ja näin ollen kaikissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa olisi tarvetta nostaa suoritemäärille asetettua enimmäismäärää.

VSY haluaa kiinnittää kansanedustajien huomiota siihen yleiseen vapaata sivistystyötä koskevaan kehittämistarpeeseen, jonka mukaan kaikkien oppilaitosten suoritekiintiöt tulisi nostaa valtiontalousarviossa lähemmäs todellista toteumaa Tähän viittaa myös tuore Vapaan sivistystyön rahoitusryhmän muistio (OPM 2010:12), jonka ehdotukset E2 ja E13 koskevat talousarvioon kirjatun suoritemäärän korottamista. Nuorisotyöttömyys ja talouden taantuma ohjaavat nuoria ja aikuisia hakeutumaan koulutukseen, joten valtiontaloudessa on syytä huolehtia riittävästä määrästä koulutuspaikkoja ja vaihtoehtoisia oppimispolkuja kansalaisten käyttöön.

Helsinki 19.4.2010

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA RY


Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri


Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO