VSY

VST 23.3.2010

Puolueiden julkisia tukia ja niiden valvontaa uudistava työryhmä

Ylijohtaja Vesa Jatkola, Valtiontalouden tarkastusvirasto


Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry:n jäseniä ovat mm. Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kansanopistoyhdistys, Suomen kesäyliopistot, Urheiluopistojen liitto sekä Opintokeskukset ry, Studiecentralerna r.f.

VSY ja sen jäsenjärjestöt ovat osallistuneet aktiivisesti yhdessä opetusministeriön virkamiesten kanssa Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman (KEHO) 2009-2013 laatimiseen sekä sen perusteella laaditun toimenpideohjelman toimeenpanoon. Ohjelma sisältää lainsäädännön, rahoitusjärjestelmän sekä oppilaitosrakenteen uudistamistoimia.

Opintokeskukset ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joiden rahoitusjärjestelmän perustan muodostaa lakisääteinen, suoriteperusteinen ja laskennallinen valtionosuusjärjestelmä. Tämän lisäksi opintokeskukset voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisesti avustusta opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisohjelman tukemiseen sekä laatupalkintoihin. Järjestömomentille on lisäksi varattu 1,5 milj, euroa opintokeskuksia ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan.

KEHO -ohjelman toimeenpanon yhteydessä on valmisteltu vapaan sivistystyön rahoitusryhmän muistio, joka sisältää mm. opintokeskuksia koskevia ehdotuksia. Seuraavassa on rahoitusryhmän kannanotto, joka liittyy keskeisesti työryhmänne valmistelutyöhön ja toivomme sen huomioon ottamista.

E14. Momentille 29.30.53. sisältyvän opintokeskuksia ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustuksen taso pidetään vähintään nykyisenä eli 1,5 milj. eurossa, mutta po. avustusten tasoa ei kuitenkaan vahvisteta momentin 29.30.30. rahoituksella. Näiden avustusten jakaminen puolue- ja vaalirahoitusuudistuksen yhteydessä kaavailluilla perusteilla ei ole työryhmän mielestä perusteltua. Avustukset tulee työryhmän mielestä suunnata opintokeskuksia ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kultutuuritoimintaan vuosia 2011-2013 koskevassa kehittämissuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja harkinnanvaraisia valtionavustuksia koskevan lainsäädännön perusteella.

Helsinki 23.3.2010


Aaro Harju
Puheenjohtaja


Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO