VSY

VST 26.3.2010

Perusopetuksen yleiset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako

Pääjohtaja Timo Lankiselle, Opetushallitus

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry haluaa kiinnittää johtamanne työryhmän huomiota kansalaiskasvatuksen asemaan ja merkitykseen.

Perusopetuksen suuri vahvuus on Suomessa se, että se tavoittaa käytännössä koko ikäluokan. Näin koulu on oivallinen paikka opettaa ja kasvattaa lapsia myös kansalaisena olemiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen, jota jokainen suomalainen tarvitsee elämässään ja työelämässä. Aktiivinen kansalaisuus on tärkeä edellytys myös elinikäisen oppimisen tavoitteiden toteutumiselle, koska joudumme päivittämään koko elämämme ajan osaamistamme ja hankkimaan jopa uuden ammatin työuran varrella. Yleissivistävä koulutus luo monella tavalla perustan tiedoille, taidoille ja asenteille, joiden varaan lapset ja nuoret rakentavat arvomaailmansa sekä toimintamallinsa ja -tapansa. Kansalaiskasvatus on oppisisältö, joka vahvistaa nuorten tietoisuutta omista oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa paremman huomisen rakentamiseen.

VSY esittää, että valmisteluryhmä kiinnittää erityistä huomiota lasten yleisten kansalaisvalmiuksien oppimiseen valmistellessaan perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita.

Helsinki 26.3.2010

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSAORGANISATIONERNA RY


Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO