VSY

VST 1.3.2010

Vetoomus vapaan sivistystyön erityisosaamisen ja sen vahvistamisen turvaamiseksi ministeriön uudistuvassa tehtäväjaossa

Valtiosihteeri Heljä Misukalle

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry:n jäseninä ovat Kansalaisopistojen liitto ry, Suomen kansanopistoyhdistys ry, Suomen kesäyliopistot ry, Urheiluopistojen Yhdistys ry, Opintokeskukset ry sekä kuusi muuta alan sivistysjärjestöä.
 
Vapaan sivistystyön laajuutta Suomessa kuvaavat seuraavat tunnusluvut: vuonna 2010 valtion tuki oppilaitosmuotoiselle vapaalle sivistystyölle on 181,5 milj. euroa, oppilaitoksia on n. 340 ja opiskelijoina näissä oppilaitoksissa on 1,2 miljoonaa henkilöä.

Opetusministeriön aikuiskoulutuksen tulosalue on viime vuosina tukenut ja ohjannut vapaan sivistystyön kehittämistoimia myönteisellä tavalla, mistä eräänä osoituksena on ministeriössä valmisteltu Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 -2012. Ohjelman toimeenpanoon liittyy runsaasti valmistelutyötä ja rahoituspäätösten tekemistä, mikä vaatii virkamiehiltä hyvää alan asiantuntemusta. Ministeriön omaa asiantuntemusta on vahvistettu aktiivisella vuoropuhelulla alan järjestöjen kanssa ja hyödyntämällä niissä olevaa kokemusta ja erityisosaamista.

VSY:n hallitus haluaa tukea Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman (KEHO) toimeenpanoa ja korostaa Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmän (YTR) keskeistä roolia toimialalla tehtävän yhteistyön lisäämiseksi ja yhtenäisten ratkaisujen löytämiseksi, jotta ala kehittyy uudistuvien tarpeiden mukaisesti.

Maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksien organisointi ja rahoitus on hajautettu useaan eri ministeriöön ja koordinaatio on heikkoa. VSY:n hallitus toivoo, että maahanmuuttajien koulutus tulisi keskittää opetusministeriön hallinnonalalle ja että sen suunnitteluun ja toteutuksen paneudutaan hyvällä asiantuntemuksella ja riittävillä toimintaresursseilla. Vapaan sivistystyön oppilaitokset tarjoavat oivan verkoston monimuotoisten oppimispolkujen rakentamisessa.
 
VSY:n hallitus on huolissaan opetusministeriön organisaatiomuutosten vaikutuksista ja koulutuksen eri alojen erityisosaamisen riittävyydestä valtionhallinnossa. VSY:n hallitus pitää tärkeänä, että opetusministeriön uudistuvassa työnjaossa vapaalla sivistystyöllä on oma vastuuvirkamies ja että alan kehittämisresurssit turvataan opetusministeriön toimesta.

VSY:n hallitus vetoaa opetusministeriöön, jotta vapaan sivistystyön erityisosaaminen ja sen vahvistuminen turvattaisiin ministeriön uudistuvassa tehtäväjaossa.

Helsinki 1.3.2010

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSAORGANISATIONERNA RY


Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO