VSY

VST 6.11.2009

Lausunto vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta/HE 175/2009 vp

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Hallituksen esitys vapaan sivistystyö lain muuttamisesta pohjautuu Vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaan 2009 -2012. Oli ilmennyt tarvetta päivittää vapaan sivistystyön lain sisältöä vapaan sivistystyön tarkoituksesta ja tehtävistä sekä uudistaa vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmää. Koko vapaan sivistystyön järjestökenttä osallistui Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmän (YTR) kautta muutosten valmisteluun ja opetusministeriö tiedotti valmistelun vaiheista kiitettävästi myös oppilaitoskentälle. VSY:n puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat ohjelman valmisteluryhmän työskentelyyn asiantuntijajäseninä ja näin ollen saivat esittää näkemyksiään jo ohjelman valmisteluvaiheessa.


Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö pitää lakimuutoksia kannatettavina. Tarkoituspykälä vastaa aiempaa paremmin vapaalle sivistystyölle asetettavia tavoitteita ja yhteiskunnallisesti keskeisiä koulutuksen päämääriä. Päivitetyt oppilaitosmuotokohtaiset tehtävämääritykset selkiyttävät tehtäväjakoa ja tukevat kunkin oppilaitosmuodon omaa erityisroolia suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmän uudistaminen on osoittautunut vaikeaksi tehtäväsi, mikä johtuu oppilaitosmuotojen erilaisista tarpeista ja odotuksista. HE 175 ei juurikaan muuta nykykäytännettä, jossa rahoitus jakautuu suoriteperusteiseen valtionosuusrahoituksen ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. KEHO -ohjelmassa esitetään, että useista eri avustusmuodoista luovuttaisiin ja sen sijalle luotaisiin laatu- ja kehittämisrahoituksen nimellä (LAKE) kulkeva järjestelmä, joka täydentäisi suoriteperusteista valtionosuusrahoitusta. Tämä ns. LAKE -rahoitus on tässä uudistamisvaiheessa kuitenkin edelleen avustustyyppistä harkinnanvaraista rahoitusta.

Avustusten käyttöön liittyy muutamia epäkohtia. Avustuksiin ei kohdenneta vuotuisia indeksikorotuksia ja niiden käyttäminen edellyttää hakijalta merkittävääkin omarahoitusosuutta. Ensin mainittu asia ei turvaa rahoituksen kehittymistä tulevina vuosina ja jälkimmäinen asia sopii huonosti laatu- ja kehittämisrahoitukseen. Kolmas avustusrahoituksen ongelma on se, että avustukset nettoutetaan ja niiden avulla toteutettava, KEHO -ohjelman linjausten ja kehittämistavoitteiden mukainen toiminta on näin poissa kustannuspohjista.

VSY:n hallitus on esittänyt opetusministeriölle, että jatkovalmistelussa ja pian asetettavissa oppilaitosmuotokohtaisissa rahoitusryhmissä selvitettäisiin mahdollisuutta siirtää laatu- ja kehittämisrahoitus osaksi valtionosuusrahoitusta.

Helsinki 6.11.2009

Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri


Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO