VSY

VST 5.5.2009

Lausunto lakien muutosesityksiin

Muutosesitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:ään ja vapaan sivistystyöstä annetun lain 21 §:ään

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Vapaan sivistystyö yhteisjärjestö -Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry on tutustunut opetusministeriössä valmisteltuun luonnokseen hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamiseksi.

VSY:n hallitus tukee esitystä myöntää valtionapuviranomaiselle oikeus valtuuttaa rahoituksen määräämiseksi tarvittavien tietojen oikeellisuutta tarkastamaan myös ulkopuolinen tilintarkastaja.


Helsinki 05.05. 2009

 

MERK. Aaro Harju
Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO