VSY

VST 29.4.2009

Lausunto koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännöstä

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuutta, toiminnan laatua ja muutostarpeita koskeva selvitys

Opetusministeriölle

Vapaan sivistystyö yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry antaa Esa Iivosen tekemästä selvityksestä seuraavan lausunnon:

Vapaan sivistystyön oppilaitokset (kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset) järjestävät koulutusta ja kulttuuritoimintaa joko itse tai yhdessä erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Vaikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ei ole näiden oppilaitosten ydinpalvelua, tarjoavat ne yhteistyötä ja kumppanuutta alueelliseen ja paikalliseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) hallitus tulee selvitysmiehen tekemiä toimenpide-ehdotuksia ja haluaa kiinnittää opetusministeriön huomiota kahteen seikkaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

1) On arvokasta, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on vakiintunut ja kysyntä kasvanut. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ja erityisesti niiden kumppaneina toimivat kolmannen sektorin järjestöt haluavat saada vakiintuneen aseman koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjäverkostossa. VSY esittää, että kunnat vahvistaisivat yhteistyötään vapaan sivistystyön oppilaitosten ja eri järjestöjen kanssa monimuotoisen palvelutarjonnan verkoston aikaansaamiseksi.

2) Toiminnan suunnittelussa ja laadun valvonnassa tulee korostaa henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen merkitystä. Henkilöstön pedagogiset valmiudet ja ohjaajataidot ovat tärkeimmät indikaattorit turvaamaan palvelun korkea laatu. Kansanopistot ovat käynnistäneet ja vakiinnuttaneet ohjaajien tutkintokoulutuksen maassamme. Niiden osuus aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaukseen pätevöittävistä tutkinnoista on tällä hetkellä yli 50 %. Muutkin vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat järjestää aamu- ja iltapäiväohjaajien täydennyskoulutusta ja muuta ohjaajakoulutusta yhteistyössä kuntien ja palvelua tuottavien järjestöjen kanssa. Yhteissuunnittelu mahdollistaa koulutustarpeen ja täydennyskoulutuksen tarjonnan aiempaa osuvamman kohtaamisen.
 

Helsingissä 29.4.2009


Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO