VSY

VST 25.2.2009

Kannanotto aikuiskoulutuksen asemaan

Sivistyspoliittinen ministerityöryhmä
Opetusministeri Henna Virkkunen

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö -Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry edustaa vapaan sivistystyön oppilaitoksia (kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset) ja niiden välityksellä noin miljoonaa suomalaista aikuisopiskelijaa.

VSY:n hallitus haluaa muistuttaa aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön asemasta osana suomalaista koulutusjärjestelmää.

Opetushallitus uudisti organisaatiotaan vuoden 2009 alusta ja uudessa organisaatiomallissa ei ole enää aikuiskoulutuksen kehittämisestä vastaavaa yksikköä. Aikuiskoulutus on liudentunut osaksi ammatillista ja yleissivistävää koulutusta, mikä merkinnee sen siirtymistä pois kehittämistoimien ytimestä.

Aikuiskoulutusneuvosto on valtioneuvoston nimittämä asiantuntijoista koottu neuvottelufoorumi, jonka työskentelyyn ovat osallistuneet kaikki sidosryhmät: aikuiskoulutusta antavat oppilaitokset, yliopistot, työelämän järjestöt, opetusviranomaiset ja poliittiset puolueet. Yhteinen keskustelufoorumi on edistänyt poikkihallinnollista vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Neuvoston työn jatkuminen on epävarmaa.

Euroopan unioni on tuottanut viime vuosina useita tiedonantoja vahvistaakseen aikuiskoulutuksen asemaa jäsenmaissa ja näiden valmistelussa on hyödynnetty pohjoismaiden vankkaa aikuiskoulutuksen ja sivistystyön traditiota. UNESCO on puolestaan laatinut globaaleja ohjelmia aikuiskoulutuksen aseman ja resursoinnin parantamiseksi. Suomea on myös näissä yhteyksissä pidetty esimerkillisenä maana, jossa on monipuolinen koulutustarjonta ja korkea koulutukseen osallistumisaste. Edellä mainitut kansalliset ratkaisut horjuttavat Suomen mainetta aikuiskoulutuksen mallimaana.

VSY on huolestunut kehityksestä, joka saattaa olla etenkin vapaan sivistystyön ja yleis- ja ammattisivistävän aikuiskoulutuksen kannalta vahingollinen. VSY haluaa muistuttaa yleissivistävän ja aktiivista kansalaisuutta tukevan koulutuksen merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. Kehittämistoimia ei tule keskittää yksinomaan korkeakouluihin ja työelämän tarpeisiin.


Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry

Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO