VSY

VST 28.4.2008

Lausunto valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012

Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö -Samverkande bildningsorganisationerna ry toteaa pyydetyssä lausunnossaan seuraavaa:

Vapaan sivistystyön oppilaitosverkostoon kuuluvat kansalais- ja työväenopistot (226), kansanopistot (91), kesäyliopistot (21), opintokeskukset (11) ja liikunnan koulutuskeskukset. Noin miljoona suomalaista (1 054 401 opiskelijaa) käyttää vuosittain vapaan sivistystyön oppilaitosten koulutuspalveluja.

Suomen opetusministeriö rahoittaa vapaan sivistystyön koulutus- ja kulttuuritoimintaa 152 000 000 €:lla vuonna 2008. Valtion talousarviossa määrätään oppilaitosmuodoittain kokonaismäärä, josta opetusministeriö vahvistaa kullekin oppilaitokselle valtionosuuden perusteena käytettävän suoritemäärän. Valtionosuuden pohjana olevan tuntikiintiön pienuus suhteessa toteutuneeseen toimintaan vaikeuttaa lakimääräisen koulutustehtävän toteuttamista. Vapaan sivistystyön oppilaitosten nykyisellä tarjonnalla ei kyetä vastaamaan todelliseen kysyntään. Vapaan sivistystyön palvelujen tulisi lisäksi olla kohtuuhintaisesti opiskelijoiden saavutettavissa.
 
Ruotsissa vapaa sivistystyö nähdään valtion talousarvion perusteluissa tulevaisuuteen valmistautumisena. Vapaan sivistystyön koulutusta, sen itseisarvoa, vapautta, vapaaehtoisuutta ja ihmisten välisen yhteistyön merkitystä, korostetaan globaalin ja moniarvoisen tulevaisuuden yhteiskunnan toimintaympäristönä. Vapaan sivistystyön tehtävä työelämässä tarvittavien kompetenssien kehittäjänä korostuu myös. Väestömäärän suhteutettuna Ruotsin valtionrahoituksen määrä vapaaseen sivistystyöhön on noin 50 000 000 € enemmän kuin Suomessa.

Vuosille 2009 -2012 laadittu kehysbudjetti sisältää hyvin vähän aikuiskoulutusta koskevia ehdotuksia. 15 miljoonan euron siirtäminen opetusministeriön hallinnonalalle on varmastikin oikea toimenpide. Siirron kohdentaminen ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen opiskelijapaikkojen lisäämiseen sekä erityisesti maahanmuuttajille on perusteltua erityisesti, jos rahoitus kohdennetaan aikuisopiskelijoille. Työperäinen maahanmuutto tulee lisäämään sekä ammatillisen lisäkoulutuksen että kieli- ja kulttuurikoulutuksen ja yhteiskuntaan integroivien opintojen tarvetta aikuisille. Tähän kysynnän kasvuun tulisi varautua varaamalla aikuiskoulutukselle lisää resursseja valtiontaloudessa.

Suomella on hyvä maine koulutuksen mallimaana, jossa kansakunnan korkea sivistystaso on turvattu riittävän kattavalla oppilaitosverkostolla, kohtuullisella julkisella rahoituksella ja opetusalan ammattitaitoisilla asiantuntijoilla. Kunta - ja palvelurakenneuudistuksen aikaansaamat muutokset vaikuttavat myös vapaan sivistystyön oppilaitosverkostoon. Koulutuspalvelujen saatavuuden ja toimintaresurssien tasapuolinen turvaaminen tulee säilyttää koulutuspoliittisena tavoitteena.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on huolissaan tuottavuusohjelman vaikutuksista opetusalan asiantuntijoiden määrään. Sekä opetusministeriössä että opetushallituksessa on viime vuosina vähennetty aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä vastaavien virkamiesten lukumäärää. Vähentymistä on tapahtunut erityisesti ns. substanssiosaajista, joiden puutetta ei voida korvata avustusten käsittelyprosessin sähköistämisellä.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö esittää että vapaan sivistystyön oppilaitosten vajaa valtionosuus ja sen korottamistarve huomioidaan valtiontalouden kehyksissä vuosille 2009-2012


Helsinki 25.4.2008


Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry


Aaro Harju
Puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO