VSY

VST 6.3.2007

Lausunto opettajien täydennyskoulutuksesta

Opetusministeriö on pyytänyt Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) lausuntoa opettajien täydennyskoulutuksesta.

VSY on toteuttanut opetusministeriön myöntämällä erillisrahoituksella VSOP (Vapaan sivistystyön osaaminen ja pätevyys) -ohjelmaa vuodesta 1999 alkaen.

Ohjelma sisältää täydennyskoulutusta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toimiville rehtoreille, opettajille ja muulle henkilöstölle. Ohjelma on toteutettu yhdessä eri yliopistojen ja vapaan sivistystyön omien asiantuntijoiden kanssa ja se on vastannut toimijoiden esittämiä koulutustarpeita. Ohjelma on räätälöity toimijoiden tarpeisiin ja sen toteutuksesta on saatu myönteistä palautetta. Erillisohjelma on taannut laajan täydennyskoulutustarjonnan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toimivalle henkilöstölle.

VSOP -ohjelman jatkosuunnitelmat on laadittu vuosille 2007-2010. Ohjelma tarjoaa koulutus- ja kehittämishankkeita kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen, opintokeskusten, kesäyliopistojen sekä liikunnan koulutuskeskusten henkilöstölle. Suunnittelussa ovat mukana kaikkien oppilaitosmuotojen keskusjärjestöjen edustus täydennettynä yliopistojen asiantuntemuksella. Tavoitteena on vahvistaa vapaan sivistystyön pedagogista ajattelua sen erityispiirteitä kiteyttävällä tavalla. Humanistiselle perustalle konstruoitavan aikuiskasvatuksellisen ajattelun ja toiminnan vahvistaminen teknisen tiedon intressin rinnalle nähdään olevan yksi tulevaisuuden suurista haasteista inhimillisen kehittämisen alueella.

VSY esittää, että vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toimivien opettajien täydennys- ja jatkokoulutus toteutetaan jatkossakin räätälöidyllä erillisohjelmalla ja opetusministeriön taloudellisella tuella.

Helsinki 6.3.2007

VAPAAN SIVITYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA ry

Aaro Harju
Puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
Pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO