VSY

VST 15.2.2007

Uttalande om internationell solidaritet och hållbar utveckling

Uttalande från det nordiska samrådsnätverket Folkbildning Nordens generalsekreterarmöte i Tallinn 2007

Internationell solidaritet och hållbar utveckling


Folkbildning Norden, det nordiska samrådsnätverket för vuxnas icke-formella lärande, har vid sitt möte i Tallinn 2007-01-11 behandlat folkbildningens arbete med frågor som rör internationell solidaritet och samhällets omställning till hållbar utveckling.

Vi vill rikta följande uppmaning till de nordiska biståndsorganen:

  1. Kampen mot fattigdomen och de globala miljöhoten är vår tids ödesfrågor. Internationell solidaritet är en förutsättning för en globalt hållbar utveckling. I arbetet för en hållbar utveckling utmanas beslutsfattare, organisationer och enskilda medborgare över hela världen till aktiva insatser.
  2. Folkbildningens organisationer i Norden har i sina respektive länder ett omfattande utbud av utbildning för hållbar utveckling som spänner över bl.a. miljö/ekologi, kultur, ekonomi och lokal utveckling, folkhälsa, demokrati och global solidaritet.
  3. I det nordiska utvecklingssamarbetet ges ideella organisationer en framskjuten roll. En betydande del av utvecklingsbiståndet kanaliseras via olika ideella organisationer.
  4. Folkbildningen bedriver ett omfattande internationellt utvecklingssamarbete. Insatserna riktas mot de områden där folkbildningen har kompetens och erfarenheter; inom utbildningsområdet, när det gäller demokratiutveckling och stöd till det civila samhället. Samarbetet sker genom direkta utvecklingsprojekt och utbyten, nätverk och inte minst genom ett aktivt medlemskap i den internationella organisationen ICAE.
  5. ICAE - International Council for Adult Education - representerar mer än 700 organisationer för vuxnas lärande över hela välden, de flesta av dem ideella organisationer med små ekonomiska resurser. De nordiska biståndsmyndigheterna har under ett antal år gett ett omistligt ekonomiskt stöd till ICAE.
  6. Vi uppmanar de nordiska biståndsorganen DANIDA, ICEIDA, NORAD, SIDA samt Utvecklingspolitiska avdelningen vid Finlands Utrikesministerium att genom ett ökat ekonomiskt stöd till ICAE stärka organisationens förutsättningar att arbeta med frågor som rör internationell solidaritet och samhällets omställning till hållbar utveckling med folkbildning som instrument.
  7. Vi uppmanar också de nordiska biståndsorganen att söka samarbete sinsemellan för att uppnå största möjliga effekt av sitt stöd.
  8. Folkbildning Norden vill under våren 2007 initiera ett gemensamt arbetsseminarium mellan biståndsorganen i de nordiska länderna och folkbildingens organisationer, om bildning och lärande som strategiska instrument för utveckling och bistånd.

Tallinn 11.1.2007

Fleming Gjedde, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmark
Eeva-Inkeri Sirelius, Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö, Finland
Smari Haraldsson, Leikn - samtök fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi, Island
Sturla Bjerkaker, Voksenoppläringsförbundet, Norge
Maicen Ekman, Folkbildningsförbundet, Sverige

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO