VSY

VST 24.1.2005

Lausunto ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittämisehdotukseen


VSY-SBO ry :n jäsenjärjestöt ovat käsitelleet työryhmämuistion esityksiä (2004:39) ja VSY antaa pyydetyn lausunnon valmisteluryhmän ehdotuksista.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on tyytyväinen valmisteluryhmän tekemiin ehdotuksiin. Ehdotukset vahvistavat ammatillista aikuiskoulutusta järjestäneiden oppilaitosten ylläpitäjien mahdollisuuksia tarjota ja kehittää laadukasta ammatillista lisäkoulutusta. Työryhmä esittää myös toimeksiantonsa mukaisesti ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen ja siihen liittyvän ohjausjärjestelmän vahvistamista tavalla, joka ottaa huomioon erilaisten koulutuksen järjestäjien lähtökohdat ja niin muodoin myös työelämän ja opiskelijoitten moninaiset ja kehittyvät tarpeet.

Tehtäväksiannostaan poiketen valmisteluryhmä ei esitä nykyisten koulutusta koskevien lakien muuttamista niin, että aikuiskoulutuskeskusten ja ammatillisten erityisoppilaitosten asema määriteltäisiin laissa. VSY yhtyy työryhmän kantaan myös tämän ehdotuksen osalta. VSY pitää hajautettua järjestelmää joustavana. On perusteltua luottaa koulutuksen järjestäjiin ja antaa heille toimivaltaa organisoida koulutus haluamallaan tavalla. Järjestämislupien saattaminen ajan tasalle on myös perusteltua ja tarpeellista.

VSY pitää tärkeänä sitä, että uusille koulutuksen järjestäjille tarjoutuu tarpeen vaatiessa mahdollisuus toteuttaa ammatillista aikuiskoulutusta ja päästä mukaan koulutuksen järjestäjäverkkoon. Verkoston tulee olla joustava. Järjestäjäverkosta päätettäessä on hyvä kiinnittää huomiota oppilaitosten erityisosaamiseen sekä niiden kykyyn ja mahdollisuuksiin palvella erityisryhmiä. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjiä tulisi myös rohkaista rakentavaan yhteistyöhön eri aikuisoppilaitosten kanssa.

VSY pitää valmisteluryhmän tekemiä ehdotuksia kannatettavina ja aikuiskoulutusta vahvistavina myös vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjien kannalta.

Helsingissä 24.1.2005

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO