VSY

Tutkiva opintokerho

SVV - tutkiva opintokerho, Tampere

Tarkoitus
SVV-tutkiva opintokerho rakentaa yhteistutkimusta vapaan sivistystyön kentän ja hallinnon toimijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden kesken Tampereen seudulla. Se kytkeytyy teemoiltaan Tampereen, Itä-Suomen ja Åbo Akademin sekä Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) -ohjelmaan ja tukee ohjelman toteuttamista.

Opintokerho on ryhmä ihmisiä, jotka opiskelevat valitsemaansa asiaa yhteisesti sovitun suunnitelman mukaisesti. Sille on ominaista osallistujalähtöisyys ja vertaistoiminta. SVV-opintokerhossa opiskellaan vapaan sivistystyön organisaatioiden ja henkilöstön tutkivan kehittämisen ja yliopistollisen tutkimuksen vuorovaikutusta. SVV-opintokerho on avoin kaikille kiinnostuneille koulutuksesta tai taustaorganisaatiosta riippumatta

Tavoitteet
Osallistujat perehtyvät sekä vapaan sivistystyön toiminnan että relevantin tutkimuksen ajankoh-taisiin kysymyksiin valitsemissaan aihepiireissä.

Opintokerho tuottaa aineistoa, joka sisällytetään SVV-ohjelmassa tehtävään vapaan sivistystyön tutkimuksen meta-analyysiin. Aineiston pohjalta ideoidaan myös yhteisiä aloitteita vapaan sivistystyön ja sen tutkimuksen alueelliseksi edistämiseksi.

Osallistujat
Vapaan sivistystyön oppilaitosten ja järjestöjen työntekijät, opetushallinnossa työskentelevät, yliopiston perus - ja jatko-opiskelijat.

Järjestäjät
Opintokerho toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Tampereen seudun vapaan sivistystyön toimijoiden kesken ja osana OK-opintokeskuksen toimintaa.

SVV-opintokerhon vetäjä on KM Jenni Pätäri.

Verkkoympäristö
SVV-tutkiva opintokerhon kotipesänä on SVV-ohjelman verkkoympäristössä. Opintokerholla on oma postituslista.

Lisätietoja
Jenni Pätäri, jenni.patari (at) sivistystyo.fi, 045 77310032
Leena Saloheimo, leena.saloheimo (at) sivistystyo.fi

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO