VSY
Sijaintisi: Etusivu > Tietolaari > TILASTOJA

TILASTOJA
Vapaan sivistystyön oppilaitokset

Vapaan sivistystyön oppilaitosten määrät 2005-2014 sekä 2015


Vuosi
Liikunnan
koulutus-
keskus
Kansan-
opisto
Kansalais-
opisto
Opinto-
keskus
Kesä-
yliopisto
Yhteen-

2005
14
86
274
11
20
378
2006
14
88
240
11
20
373
2007
14
89
234
11
20
368
2008
14
83
223
11
20
351
2009
14
83
205
11
20
333
2010
14
82
199
11 *)
20
326
2011
14
82
196
11 *)
20
323
2012
14
80
195
11 *)
20
320
2013
14
80 *)
187
11 *)
20
312
2014
14
80
187
11
20
312
Vähe-
nemä
%
0
7
24
0
0
17
*) Poikkeaa Tilastokeskuksen antamasta tiedosta. Tilastokeskuksen tilastoissa yhden opintokeskuksen ja kahden kansanopiston tiedot eivät omistajamuutoksista johtuvista syistä näy ko. oppilaitosmuodon kohdalla.

Lähde. vuodet 2005-2013: Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].ISSN=1796-3796.


Vuosi Liikunnan koulutuskeskus Kansan-opisto Kansalais-opisto Opinto-keskus Kesäyliopisto Yhteensä
2015 14 80 187 12 20 313
2016 14 77 185 12 20 308

2016
 • kansalaisopistotoimintaa on kaikissa kunnissa
 • kansanopistokampuksia on 87 eri puolilla maata
 • kesäyliopistoilla on 31 vakinaista toimipaikkaa, ja ne järjestävät koulutusta 110 paikkakunnalla
 • opintokeskusten aluetoimistojen lukumäärä on pienentynyt, mutta opintokeskuksilla on edelleen toimintaa eri puolilla maata
 • liikunnan koulutuskeskukset koostuvat 11 valtakunnallisesta urheiluopistosta ja 3 alueellisesta liikuntaopistosta


Opiskelijoiden lukumäärät v. 2013

Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus (ei sisällä avoimen korkeakouluopetuksen opiskelijamääriä)

(Tilastokeskus)


Opiskelijat,
brutto

Opiskelijat
naiset,
brutto

Naisten osuus %,
brutto

Opiskelijat,
netto

Opiskelijat naiset,
netto

Naisten osuus
%, netto

Liikunnan koulutuskeskukset103 337
50 248
48,6

70 220
34 793
49,5
Kansanopistot

Kansalaisopistot
119 546

1 158 271
74 815

897 185
63

77,5
88 131

606 291
54 182

458 805
61

75,7
Opintokeskukset228 480
148 649
65,1
150 505
96 99664,4
Kesäyliopistot53 249
39 575
74,3
32 326
23 401
72,4
YHTEENSÄ

1 662 883

1 210 472
72,8
947 473
668 177
70,5

Brutto-opiskelijamäärään sama henkilö on laskettu niin monta kertaa kuin hän on osallistunut eri koulutuksiin.
Netto-opiskelijamäärään yksi henkilö on laskettu vain kerran riippumatta niiden koulutusten määrästä, joihin hän on osallistunut.


Osallistujamäärät


Tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen osallistujamäärät

Vapaana sivistystyönä järjestettyyn koulutukseen osallistuneet:


2 010 2 011 2012
Ammatilliset oppilaitokset 6 214 4 371 19 439
Liikunnan koulutuskeskukset 102 301 95 999 86 842
Kansanopistot 135 873 135 168 138 702
Kansalaisopistot 1 125 925 1 144 809 1 140 455
Opintokeskukset 232 580 228 967 238 507
Kesäyliopistot 45 740 52 256 53 008
YHTEENSÄ
1 648 633 1 661 570 1 676 953


Tutkintoon johtamattomaan aikuiskoulutukseen osallistuneet vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (sisältää vapaana sivistystönä järjestetyn koulutuksen, avoimen korkeakouluopetuksen, työvoimapoliittisen ja tutkintoon johtamattoman ammatillisen lisäkoulutuksen):


2010 2011 2012
Liikunnan koulutuskeskukset 133 931 129 793 114 859
Kansanopistot 146 791 146 788 150 063
Kansalaisopistot 1 149 736 1 167 320 1 166 670
Opintokeskukset 239 742 234 350 244 214
Kesäyliopistot 91 771 100 367 104 195
YHTEENSÄ
1 761 971 1 778 618 1 780 001

Lähde: Vipunen Opetushallinnnon tilastopalvelu, Tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus

Osallistujamäärään on eri koulutuksiin/kursseille osallistuneiden kokonaismäärä. Se kuvaa osallistujien bruttomäärää, jolloin useisiin koulutuksiin osallistunutu henkilö on laskettu mukaan useaan kertaan.Määrärahat

Vapaan sivistystyön määrärahat valtion talousarvoesitysten mukaan 2009-2015


Tilastojulkaisuja

Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014.
Koulutuksen seurantaraportit 2014:10. OPH

Tilastokeskuksen Aikuiskasvatustutkimussivusto

 • tietoja, katsauksia, taulukoita aikuiskoulutukseen osallistumisesta Suomessa ja Euroopassa

Opettajat Suomessa 2013. Koulutuksen seurantaraportit 2014:8. Opetushallitus

 • opettajien määristä eri koulutusmuodoissa, opettajien pätevyydestä ja osallistumisesta täydennyskoulutukseen

>> pdf

Opettajat Suomessa 2010. Koulutuksen seurantaraportit 2011:6. Opetushallitus

 • opettajien määristä eri koulutusmuodoissa, opettajien pätevyydestä ja osallistumisesta täydennyskoulutukseen

>> pdf

Aikuiskoulutuksen vuosikirja. Tilastotietoja aikuisten opiskelusta 2007
Opetusministeriön julkaisuja 2009:42

 • tietoja vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisesta ja opetustuntien määristä oppilaitosmuodoittain

>> pdf

Aikuiskoulutuksen vuosikirja. Tilastotietoja aikuisten opiskelusta 2006
Opetusministeriön julkaisuja 2008:22

 • tietoja vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisesta ja opetustuntien määristä oppilaitosmuodoittain

>> pdf

Opettajat Suomessa 2008/Lärarna i Finland 2008
Opetushallitus, 2009

 • tietoja myös vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelevien opettajien koulutuksesta, pedagogisesta kelpoisuudesta sekä täydennyskoulutukseen osallistumisesta

>> pdf

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO