VSY
Sijaintisi: Etusivu > Tietolaari > KÄSITTEITÄ > Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Kestävä kehitys voidaan määritellä kulttuuriseksi muutosprosessiksi, johon sisältyvät ekologinen-, sosiaalinen- ja taloudellinen kestävyys.

Mitä kestävän kehityksen tavoitteita ja periaatteita noudattava toiminta voisi olla vapaan sivistystyön oppilaitoksissa: Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit

Muita käsitteita:
Kestävän kehityksen kasvatus, lähikäsite ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi.

Toimintamuotoja:

 • kestävän kehityksen kasvatus,
 • ympäristökasvatus,
 • kestävän kehityksen koulutus,
 • ympäristökoulutus,
 • ympäristöopetus,
 • ympäristöviestintä,
 • ympäristöneuvonta,
 • ympäristövalistus,
 • luontokasvatus,
 • luonto-opastus,
 • opastusviestintä,
 • tulevaisuuskasvatus,
 • kestävän kulutuksen kasvatus
Lähde: Ympäristökasvatuksen käsitemäärittelyluonnos, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 2008

Vapaa sivistystyö kestävää tulevaisuutta rakentamassa -sivusto
Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO